IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Розробити та дослідити методи оперативної обробки та аналізу сцен на поточних зображеннях в системах  моніторингу від різнотипних датчиків зовнішньої інформації.

 Шифр «Візир»

Термін виконання роботи: початок – 1 кв. 2016 р., закінчення – 4 кв. 2018 р.

Метою роботи є дослідження та розвиток теоретичних і методологічних засад автоматизації процесів оперативної обробки зображень поверхні візування, здатних забезпечувати аналіз сцен на поточних зображеннях та ідентифікацію  об'єктів спостереження в різних ситуаціях фоново-цільової та завадової обстановки.

Ідея досліджень

 Основною ідеєю роботи є дослідження та розробка теоретичних і методологічних засад створення систем спостереження на основі зображень і виявлення заданих об’єктів в різних ситуаціях фоново-цільової та завадової обстановки, розробка алгоритмів адаптації зображень до викривлень та змін умов їх отримання, аналіз і визначення стійких класифікаційних ознак для виявлення і ідентифікації об’єктів, обґрунтування вимог і синтез відповідних алгоритмів обробки інформації. На базі отриманих висновків в подальшому планується запропонувати принципи побудови систем цього класу та розробити технологію їх створення та використання.

Структура досліджень

Для досягнення мети досліджень передбачається виконання таких робіт:

-  розвиток теоретичних засад та постановка задачі  оперативного аналізу    зображень;

- аналіз впливів, що заважають та ускладнюють процес виявлення та ідентифікації об’єктів на зображеннях; 

обґрунтування вимог і синтез відповідних алгоритмів обробки інформації;

-  аналіз і визначення стійких класифікаційних ознак для виявлення і ідентифікації об’єктів;

обґрунтування вимог і синтез еталонних зображень для засобів автоматизованих систем спостереження та навігації із використанням датчиків зовнішньої інформації радіолокаційного,  інфрачервоного та видимого оптичного діапазону;

обґрунтування вимог і синтез еталонних зображень комплексованих засобів автоматизованих систем спостереження та навігації;

розвиток методологічних  засад  та технології побудови та застосування автоматизованих систем  аналізу зображень з метою виявлення і ідентифікації об’єктів спостереження.

Основним методом досліджень є моделювання основних процесів функціонування системи оперативної обробки та аналізу зображень.