IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Тера"

Дослідження методів побудови електронних сховищ для довготермінового зберігання інформації .

 Розроблені принципи побудови електронних сховищ довготермінового зберігання інформації на основі використання спеціальних носіїв інформації. Розроблені технології підвищення надійності роботи електронних сховищ довготермінового зберігання інформації.

 

Разработаны принципы построения електронных архивов для долгосрочного сохранения информации на основе использования специальных носителей информации. Разработаны технологии повышения надежности работы електронных архивов долгосрочного сохранения информации.

 

 Principles of construction of elektronnykh archives are developed for the long-term maintainance of information on the basis of the use of the special carriers of data. Technologies of increase of reliability of work of elektronnykh archives of long-term maintainance of information are developed.