IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

 ЗВІТ
про результати проведення процедури
закупівлі в одного учасника
N 2  від 04.02.2013 р.

1. Замовник. Інститут проблем реєстрації інформації НАН України                    

1.1. Найменування: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України        

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03771755

1.3. Місцезнаходження:  03113, м. Київ,  вул. Шпака, 2

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):

1. Ігнатюк Анна Миколаївна – секретар комітету з конкурсних торгів, вул. Шпака, 2, м.Київ, 03113 т. (044) 454-21-55 ,  e-mail: pvv@ipri.kiev.ua

2. Ситнік Михайло Георгійович – член комітету з конкурсних торгів, завідувач групою зв’язку та метрології, вул. Шпака, 2, м.Київ, 03113, т. (044) 454-21-20

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):

Національна Академія Наук України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 0019270

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: газ природний, код предмету закупівлі 11.10.2, послуга

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 181,34 тис. м. куб.

3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг:

за адресою замовника, 03113, м.Київ , вул. Шпака, 2,

3.4. Строк поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг:

протягом 2013 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.ipri.kiev.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економіки України:

07.01.2013 р. року в Інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 2 (745) розміщена інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника № 001185 (ТПР); розміщена на веб-порталі Міністерство економіки України інформація за кодом

26122012/446563006.

 4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економіки України.

 4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України:  001185/1 від

07.01.2013 р.

 4.6. Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт процедури закупівлі в одного учасника: 14.01.2013 р. в Інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 4 (747) розміщена інформація про акцепт процедури закупівлі в одного учасника № 015842, розміщена на веб-порталі Міністерство економіки України інформація за кодом № 09012013/433853008.

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України:

04.02.2013 року в Інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” № 10 (753) розміщена інформація про  про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 043272 (ТПР); розміщена на веб-порталі Міністерство економіки України інформація за кодом № 29012013/325297809.

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економіки України.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 04.01.2013 р.

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 08.01.2013 р. о 10 год.30 хв. за адресою: вул. Шпака, 2, м.Київ, 03113 .

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ),
     850 016,00  грн;
         (цифрами)

  Вісімсот п’ятдесят тисяч шістнадцять грн. з ПДВ  .
                                     
(словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові : ПАТ «Київгаз»

8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 03346331

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 01103, м.Київ, вул. Кіквідзе 4-6 б, т. 498 – 73 – 39

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:

29.01.2013 р. на суму 850 016,00 грн. з ПДВ.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону – учасник переговорів надав документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до ст. закону 16.

13. Інша інформація – у зв'язку з тим, що постачанні природного газу для Інституту проблем реєстрації інформації НАН України здійснює ПАТ «Київгаз», що займає монопольне становище на ринку постачання природного газу у м. Києві, комітетом з конкурсних торгів була обрана процедура закупівлі в одного учасника. Згідно пп. 2 п. 2 ст. 39 Закону України № 2289-VI від

1 червня 2010 року (із змінами) закупівля у одного учасника застосовується у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи. Повідомлення про акцепт № 015842 (ТПР) було опубліковано у «Віснику державних закупівель»  4 (747)  від 14.01.2013, код оголошення № 09012013/433853008.

 13. Склад комітету з конкурсних торгів:
Голова комітету з конкурсних торгів

 заступник директора з загальних питань   Лисиця Г.Л.                          

 Секретар комітету з конкурсних торгів 

економіст ПВВ                                           Ігнатюк А.М.

 Член комітету з конкурсних торгів

 головний бухгалтер                                  Седун О.В.

 Член комітету з конкурсних торгів

 вчений секретар                                       Шанойло С.М.

 Член комітету з конкурсних торгів

 завідувач групою зв’язку та метрології       Ситнік М.Г.

 Голова комітету з конкурсних торгів  ________________Г.Л.Лисиця    

 ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення процедури
закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування:

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03771755

1.3. Місцезнаходження: 03113 , м. Київ , вул. Шпака, 2,                

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):

Національна Академія Наук України, код за ЄДРПОУ 0019270

2. Джерело фінансування закупівлі : кошти державного бюджету України.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: газ природний, код предмету закупівлі 11.10.2, послуга

3.2. Кількість товарів або вид виконання робіт чи надання послуг: 181,34 тис. м. куб.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

за адресою замовника, 03113, м.Київ , вул. Шпака, 2

4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення): www.ipri.kiev.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель : 07.01.2013 р. в Інформаційному бюлетені  «Вісник державних закупівель» № 2  (745) розміщена інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника

001185, розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України за кодом

26122012/446563006

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України:001181/1 від 07.01.2013р

4.6. Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 14.01.2013 р. в Інформаційному бюлетені  «Вісник державних закупівель» № 4 (747)  розміщена інформація про акцепт процедури закупівлі в одного учасника № 015842, розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України за кодом № 09012013/433853008.

 5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 04.01.2013 р.

6. Інформація про переможця процедури закупівлі в одного учасника:

6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ПАТ «Київгаз»

6.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 03346331

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 01103, м.Київ, вул.Кіквідзе, 4-6 б, тел.  498-73-39

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника : 10.01.2013 року.

7.1. Дата укладення договору про закупівлю: 29.01.2013 р.

7.2. Ціна договору про закупівлю.

           850 016,00 грн.  з ПДВ  .;

               (цифрами)

        Вісімсот п’ятдесят тис. шістнадцять  грн. з ПДВ 

                (словами)

 7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

 7.5. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена:

 7.5.1. Дата прийняття рішення.

 7.5.2. Причини.

 

 Голова комітету з конкурсних торгів         ______________  Лисиця Г.Л.

                                                                       (підпис)

Секретар комітету з конкурсних торгів    _______________ Ігнатюк А.М.

                                                                       (підпис)