IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Збірник наукових праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової конференції 17-18 травня 2017 року

Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової конференції 17-18 травня 2017 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації; відпов. ред. В.В. Петров. — К.: ІПРІ НАН України, 2017. — 132 с.
У збірнику представлено результати досліджень у галузі інформаційних технологій, одержані співробітниками ІПРІ НАН України в 2016 році. Результати досліджень доповідалися на Щорічній підсумковій науковій конференції ІПРІ НАН України. Представлені матеріали дають оцінку дослідженням, які проводилися в ІПРІ НАН України в галузях: фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних; інформаційно-аналітичні системи обробки даних; математичні методи обробки даних; програмно-апаратні засоби моніторингу; системи збереження і масового розповсюдження даних; експертні системи та системи підтримки прийняття рішення.
    Для наукових співробітників та інженерно-технічних спеціалістів, які займаються проблемами інформаційних технологій.

" ЗМІСТ збірника матеріалів доповідей

Міжнародна конференція ІТБ-2016

1 грудня 2016 року пройшла XVI Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2016). Організатори: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України та Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ».

"Виданий збірник матеріалів доповідей, представлених на XVI Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології та безпека».

Конференція CNM-4’2015

З 12 по 16 жовтня 2015 року в Ужгороді відбулася конференція “Кластери та наноструктурні матеріали” (CNM-4’2015).

На конференції розглядались фундаментальні аспекти фізики твердого тіла: просторові ефекти та самоорганізація наносистем; структура та властивості низько-вимірних систем; напівпровідникові наносистеми та наноструктури; металеві та вуглецеві наноматеріали; плівки, покриття та поверхневі наносистеми; надмолекулярні структури, повітряні гелі, колоїдні системи; біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині; діагностика та моделювання наноструктур і наносистем; технології отримання наноматеріалів; практичне застосування наноматеріалів.

В конференції брали участь науковці Беларусі, Польщі, Словакії, України, Угорщини, Франції. Тези доповідей конференції надруковані у збірнику Materials of the International Meeting ”Clusters and nanostructured materials (CNM-4’2015)” – Uzhgorod, Ukraine, 2015 – 152 p.

Із 120 доповідей на конференції більше 8-ми зроблені провідними науковими співробітниками Інституту проблем реєстрації інформації НАН України та Ужгородського науково-технологічного центру матеріалів оптичних носіїв інформації, зокрема:

- Petrov V.V., Kryuchyn A.A., Beliak Ie.V. “Prospects of development of optical memory systems”

- Ie.V.Beliak “Adevelopment of nanostructured pyrazoline coating for solar cell”.

- Lapchuk A. S., Kryuchyn A.A., Morozov Ye.M. “Optical diagnostics of nanostructures using near-field probe based on optical plasmon microstrip line.”

 

 

Збірник наукових праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової конференції 26-27 травня 2015 року

Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової конференції 26-27 травня 2015 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації; відпов. ред. В.В. Петров. — К.: ІПРІ НАН України, 2015. — 160 с. —ISBN 978-966-02-7595-9.

У збірнику представлено результати досліджень у галузі інформаційних технологій, одержані співробітниками ІПРІ НАН України в 2014 році. Результати досліджень доповідалися на Щорічній підсумковій науковій конференції ІПРІ НАН України. Представлені матеріали дають оцінку дослідженням, які проводилися в ІПРІ НАН України в галузях: фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних; інформаційно-аналітичні системи обробки даних; математичні методи обробки даних; програмно-апаратні засоби моніторингу; системи збереження і масового розповсюдження даних; експертні системи та системи підтримки прийняття рішення.

Для наукових співробітників та інженерно-технічних спеціалістів, які займаються проблемами інформаційних технологій.

ЗМІСТ>>>>