IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Промінь"

“Дослідження та розробка технології і методів інформаційного

 

забезпечення сфер науки, освіти і виробництва з інформаційних ресурсів Національного Банку комп’ютерної інформації на основі систем і засобів масового розповсюдження комп’ютерної інформації”.

(“Промінь” Заключний звіт 1999-2001рр.)

 

РЕФЕРАТ

 

Звіт про науково-дослідну роботу вміщує 280 сторінок, 16 малюнків, 18 таблиць.

Ключові слова: БАЗА ДАНИХ, ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, ІНФОРМАЦІЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ, КАНАЛИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ .

В звітному документі по науково-дослідній роботі представлені матеріали дослідження і аналізу проблем, які супроводжують процеси інформаційного забезпечення важливих сфер життєдіяльності суспільства: науки, освіти та виробництва. Значна увага приділяється проблемам створення та використання інформаційних ресурсів.

У Вступі обгрунтовується актуальність і важливість напрямків дослідження.

В розділі 1 викладена мета і задачі інформаційного забезпечення, обгрунтовано принцип інформаційного забезпечення розвитку науки, освіти та виробництва. Наведені особливості та загальні риси інформаційного забезпечення сфер науки, освіти та виробництва.

В розділі 2 проведений аналіз сучасного стану та проблем розвитку інформаційних ресурсів в Україні, розроблені концептуальні основи їх створення та розвитку.

В розділі 3 на основі проведеного аналізу сучасного стану розвитку засобів розповсюдження комп’ютерної інформації розроблена методологія їх оцінки та розроблені методи підвищення їх завадостійкості.

В розділі 4 розроблені науково-практичні аспекти впровадження корпоративних мереж науково-промислових комплексів, обгрунтовані раціональні варіанти основних проектних апаратно-програмних рішень коммунікаційних вузлів.

Розділ 5 присвячений застосуванню нових інформаційних технологій в освіті.

У Висновках до даного звіту наведені основні результати виконаних робіт.