IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Пошук-0"

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 27с., 17 джерел.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОШУКУ ДОКУМЕНТІВ В ТЕРИТОРІАЛЬНО-РОЗПОДІЛЕНІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ.

 

Об'єкт дослідження – електронні документи, які використовуються у сучасних комп’ютерних мережах та засоби їх пошуку.

Мета роботи - метою даної роботи є вдосконалення засобів пошуку інформації в територіально-розподілених інформаційно-обчислювальних мережах.

Стан комп'ютерної інфраструктури України вимагає не лише впровадження сучасних програмно-технічних засобів, але, в першу чергу впровадження нових підходів до використання накопичених інформаційних ресурсів. Вдосконалення методів та засобів пошуку комп’ютерної інформації дозволить значно підвищити ефективнність інформаційних систем різного рівня та призначення.

Розроблені матеріали можуть бути використані при створенні пошукових систем різного рівня та призначення.

Прогнозовані припущення щодо розвитку об'єкта дослідження - розробка елементів системи пошоку інформацйнх ресурсів у мережі Internet.

Ключові слова:

ПОШУКОВІ СИСТЕМИ, ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕРЕЖІ, ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ, ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ