IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"ТЕКС-2001"

“Дослідження та розвиток інформаційних технологій для корпоративних комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем”

(“ТЕКС-2001”)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 273с., 21 рис., 7 табл., 145 джерел, Додаток 1 (66 с.)

Об’єкт дослідження – корпоративні комп’ютерні інформаційно-аналітичні системи (КІАС) на базі сучасних інформаційних технологій.

Мета роботи – дослідження та розвиток методології створення інформаційних ресурсів КІАС, організація процесів аналітичної обробки інформації.

Методи дослідження – системний аналіз, теорія комп’ютерних систем та мереж.

В результаті роботи проведений аналіз характеристик і тенденцій розвитку мережевих технологій, технологій збору та обробки інформації, систем пошуку, технологій автоматизації типових процесів інформаційної взаємодії. Набула розвитку методологія створення інформаційних ресурсів КІАС, організація процесів аналітичної обробки інформації та розробки аналітичної складової КІАС.

Всі запропоновані елементи методології створення інформаційних ресурсів, організації процесів аналітичної обробки інформації апробовані при створенні Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, системи інформаційно-аналітичного забезпечення Ради національної безпеки і оборони України, системи потенційно небезпечних об’єктів поводження з радіоактивними відходами в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, КОРПОРАТИВНІ КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ.

Умови отримання звіту: за договором.

03113, м.Київ, вул. М. Шпака, 2, ІПРІ НАН України.