IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Куб"

Розвиток методів підвищення продуктивності інформаційних систем використанням спеціалізованих класів диференціальних рівнянь

 

Тема 1.13.7.1.

“Куб”

 

РЕФЕРАТ

Звіт у 1 томі, стор. 113, мал. 43.

Розглянуто нетрадиційні системи представлення даних різних вимірностей і побудова в них нелінійних функцій. Розроблено методи й алгоритми розв’язку спеціалізованих класів диференціальних рівнянь у різних системах представлення даних, у тому числі і від квадріплексних змінних, які знайшли важливе застосування в різних галузях науки і техніки

Розроблено методи підвищення ефективності розв’язку спеціалізованих класів диференціальних рівнянь, засновані на використанні зображень експоненти в різних нетрадиційних системах представлення даних.

Проведено моделювання розв’язку спеціалізованих класів диференціальних рівнянь у середовищі символьних обчислень MAPLE.

Ключові слова: ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, КВАТЕРНІОН, КВАДРІПЛЕКСНЕ ЧИСЛО, ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ РІВНЯННЯ