IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Щільність"

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

“Дослідження методів створення систем оптичного запису

інформаційних структур високої розподільної здатності”

(“Щільність”)

(заключний)

 

РЕФЕРАТ

звіт по НДР: 134 стор., 5 табл., 72 рис., 1 додаток, 37 джерел

 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: надпрецизійні пристрої і системи фокусування та сканування сфокусованого лазерного променя по поверхні носія інформації.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: дослідження та розробка методів пристроїв і систем оптичного запису інформаційних структур високої розподільної здатності.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

Створені та досліджені:

  • високорозподільна оптична система, що забезпечує розмір сфокусованого лазерного променя менше 0,3 мкм;
  • електрооптичні пристрої просторового управління лазерним променем, що забезпечують точність адресації сфокусованого лазерного променя на поверхні носія не гірше 10 нм;
  • надпрецизійний цифровий лазерний інтерферометричний вимірювач відстані з точністю вимірювання лінійної координати не гірше 2 нм;
  • система управління обертанням шпинделя з точністю регулювання частоти обертання в діапазоні 8-40 Гц не гірше 0,2-0,4%.

Створені системи в сукупності забезпечують точність розміщення інформаційних одиниць на поверхні носія не гірше 10 нм, а також дають змогу записувати в одному технологічному циклі крім інформаційного блоку і ідентифікаційні елементи як в полярній, так і в декартовій системах координат.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: компакт-диск, лазерний інтерферометр, позиціонер, лазер, станція запису інформації, система обертання.

 

Умови отримання звіту за договором:

03113, Київ, вул. М.Шпака, 2, ІПРІ НАН України.