IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Промінь-2"

“Дослідження та розробка технології і методів інформаційного

забезпечення сфер науки, освіти, виробництва, державного управління і бізнесу на основі прогресивних інформаційних технологій.”

(“Промінь2” Заключний звіт 2002-2004р.р.)

 

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 267 с., 77 рис., 32 табл., 1 додаток, 36 джерел.

 

В роботі досліджуються інформаційні ресурси, засоби їх накопичення і розповсюдження з метою удосконалення процесів інформаційного забезпечення сфер науки, освіти, виробництва, державного управління і бізнесу.

Метод дослідження – системний аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення, технологій передачі даних, створення та накопичення БД Національного банку комп'ютерної інформації (НБКІ), ресурсів українського сегменту Інтернет та досвіду експлуатації ширококанального Інтернет вузла для інформаційного забезпечення з ресурсів НБКІ.

В результаті дослідження визначено основні напрямки інформаційних ресурсів, представлених в Інтернет та міжнародних базах даних, на основі розробленої методики проведено аналіз ресурсів з інноваційної діяльності.

Визначено мережеві технології та обладнання, яким належить важлива роль при створенні інфраструктури інформаційного забезпечення. Розроблені та пройшли апробацію принципи побудови телекомунікаційного середовища для доступу до ресурсів НБКІ та Інтернет, сформульовані підходи до використання Інтернет/Інтранет технологій для інтеграції інформаційних систем органів державної влади.

Розроблені методи побудови тематичних баз даних у складі НБКІ, що передбачають стандартизацію алгоритмів та інтерфейсів. Методи пройшли апробацію при побудові баз даних "Депозитарій інновацій", "Current Contents" та інших ресурсів.

БАЗА ДАНИХ, ІНТЕРНЕТ, ІНФОРМАЦІЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР, КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ, МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, КАНАЛИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ, КОРПОРАТИВНА СИСТЕМА, НБКІ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ШИРОКОКАНАЛЬНИЙ ВУЗОЛ.

Умови одержання звіту: за договором. 252113, м. Київ, вул. Шпака, 2, Інститут проблем реєстрації інформації.

Об‘єктом дослідження є бази даних (БД) та засоби інформаційного забезпечення сфер життєдіяльності суспільства: науки, освіти, виробництва державного управління, бізнесу, а також проблеми, що супроводжують процеси створення, розповсюдження та використання інформаційних ресурсів.