IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"ОМЗ УІАС НС"

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

«Вдосконалення нормативно-правового, організаційного та методичного забезпечення створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій»

(шифр «ОМЗ УІАС НС»)
Київ, 2005


РЕФЕРАТ

 

звіт про НДР: 11 стор.

 

Розроблені документи з нормативно-правового, організаційного та методичного забезпечення створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій

 

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

 

СИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ ТА
УПРАВЛІННЯ УІАС НС
Київ 2005 р.

Заключний звіт про НДР: с.83, рис.24, табл.9, джерел 18.


РЕФЕРАТ

 

Об’єкт дослідження – інформаційні системи підтримки прийняття рішень.

Мета роботи - дослідження та аналіз сучасних інформаційних технологій для створення системи адміністрування та управління уіас нс підтримки, розробка шаблонів програмної системи для створення.

У матеріалах заключного звіту визначені та розкриті мета, задачі, принципи побудови, загальне бачення архітектури САУ УІАС НС і умови її реалізації.

Визначено базові показники, які суттєво впливають на якість системи адміністрування та управління розподіленими інформаційними ресурсами.

Проведено класифікацію та дослідження існуючих програмних засобів адміністрування та запропоновано критерій вибору базових засобів для побудови системи адміністрування.

Розроблено функціональну структуру типової системи адміністрування, її функції, задачі, структуру технічних засобів, організацію баз даних, проведено оцінка надійності, та показані етапи та перелік робіт, які мають бути виконані при створенні системи адміністрування УІАС НС.

Запропонована та обґрунтована організаційна структура, та перелік заходів, виконання яких дозволяє ефективно вирішити задачу управління розподіленими інформаційними ресурсами УІАС НС.

 

СИСТЕМА АДМИНИСТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПИАС ЧС.