IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Крижина"

Розвиток теорії живучості комп'ютерних систем і методологічних основ розробки захищених інформаційних технологій для систем підтримки прийняття рішень ("КРИЖИНА") - 2006 р.

РЕФЕРАТ


Звіт про НДР: 704 с., 47 рис., 22 табл., 421 джерело, 2 додатки.
Об'єкт дослідження - системи підтримки прийняття рішень (СППР).


Мета роботи - розвиток теорії живучості комп'ютерних систем, методів організації захищеного інформаційного середовища, розробка аналітичних та імітаційних моделей для дослідження впливу технологій роботи з інформацією на показники живучості систем, методів побудови бази знань СППР на засадах динамічного цільового оцінювання альтернатив експертами, які взаємодіють через Інтернет.
Методи дослідження - системний аналіз, теорія графів та мереж, дослідження операцій, теорія гіперкомплексних числових систем.

НДР була спрямована на розвиток теорії живучості, зокрема розвинутий понятійний аппарат теорії живучості комп'ютерних систем у напрямку розробки методології дослідження живучості розподілених інформаційно-аналітичних систем. Проводились дослідження технологій роботи з інформаційними ресурсами в таких системах, розробка методології та методик аналізу впливу технологій роботи з інформаційним ресурсом на показники живучості. Проаналізовані особливості створення захищеного інформаційного середовища в інформаційно-аналітичних системах підвищеної живучості і напрацьовані рекомендацій для організації безпечних технологій роботи в інформаційно-аналітичних системах підвищеної живучості.

Був проведений аналіз стану та визначені тенденції розвитку інформаційних систем, доступних у мережі Інтернет, а також засобів захисту. Визначені особливості технологій захисту даних у системах керування базами даних, характеристики і тенденції розвитку мережевих технологій та ресурсів, проведений аналіз засобів їх захисту у відповідності зі стандартами Інтернет.
Проведений аналіз структурно-функціональних та технологічних характеристик сховищ даних та їх впливу на показники живучості. Розроблені і досліджені аналітичні моделі аналізу впливу структурно-функціональних та технологічних характеристик інформаційних сховищ у гомогенному середовищі, концептуальна модель системи спостереження за критичними з позиції забезпечення живучості показниками корпоративних сховищ та баз знань.

Для СППР запропоновані методи побудови структури ієрархій цілей розподіленими групами експертів та методи визначення групових оцінок параметрів елементів баз знань, методи побудови розподілених баз фрагментів ієрархій цілей та методи побудови ієрархій цілей СППР із використанням розподілених баз фрагментів ієрархій цілей.

Для підвищення ефективності алгоритмів обробки інформації запропоновані засоби і методи моделювання при нетрадиційному представленні даних.

СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ЖИВУЧІСТЬ, ПОКАЗНИКИ ЖИВУЧОСТІ, ЗАХИЩЕНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, РОЗПОДІЛЕНІ ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ, РОЗПОДІЛ СЕКРЕТУ.

Умови отримання звіту: за договором.
03113, м.Київ, вул. М. Шпака, 2, ІПРІ НАН України.