IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

“ТЕКС-2004”

(2004-2006)

Дослідження технологій аналітичної діяльності у корпоративних інформаційно-аналітичних системах (КІАС)

 

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР:  199с., 32 рис., 5 табл., 75 джерел.

Об’єкт дослідження – корпоративні комп’ютерні інформаційно-аналітичні системи (КІАС) на базі сучасних інформаційних технологій.

Мета роботи – дослідження технологій аналітичної діяльності у КІАС, організація процесів аналітичної обробки інформації.

Методи дослідження – системний аналіз, теорія комп’ютерних систем та мереж, методи та технології аналітичної обробки даних.

В результаті пошукової науково-дослідної роботи набули розвитку теорія  і практика створення розподілених інформаційних систем, проблематика щодо розвитку, адаптації та впровадження  високих технологій для автоматизації процесів роботи з інформацією. Проведений аналіз характеристик і тенденцій розвитку технологій збору та обробки інформації, систем пошуку, технологій автоматизації типових процесів аналітичної діяльності.

Запропонований у роботі сценарно-цільовий підхід дозволяє дати відповідь на питання про застосування тієї або іншої аналітичної технології в КІАС на  визначеному етапі в залежності від того рівня знань про предметну область, що є достатнім для ухвалення управлінського рішення.

На основі аналізу процесів напрацювання управлінських рішень в органах державної влади в НДР запропоновані варіанти побудови аналітичної складової для систем інформаційно-аналітичного забезпечення Рахункової палати України та Ради національної безпеки і оборони України.

КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ, ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СЦЕНАРНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД.

Умови отримання звіту:  за договором.

03113, м.Київ, вул. М. Шпака, 2, ІПРІ НАН України.