IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

“ДІЯ-2005”

Методологічні основи організації інформаційної взаємодії у розподілених комп’ютерних системах підвищеної живучості

 

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР:     192 с.,   22 рис.,   4 табл.,  70 джерел.

Об’єкт дослідження – процес інформаційної взаємодії у розподілених комп’ютерних системах.

Мета роботи  - розробка методологічних засад організації інформаційної взаємодії у розподілених комп’ютерних системах.

Методи дослідження - системний аналіз, теорія живучості комп’ютерних систем, інформатика, теорія графів та мереж.

Досліджені особливості інформаційної взаємодії у розподілених комп’ютерних системах, проаналізовані існуючі моделі інформаційної взаємодії між складовими РКС, сформульовані найбільш складні методологічні проблеми організації інформаційної взаємодії у розподіленому інформаційному середовищі РКС; досліджені властивості РКС як складних систем і визначені засоби їхнього використання для підтримки функціональності інформаційного середовища та сталості процесів інформаційної взаємодії. Запропоновано модель організації засобів захисту інформації у РКС підвищеної живучості, модель забезпечення функціонування РКС при частковому руйнуванні каналів зв’язку, модель підсистеми забезпечення живучості, методика побудови регламентів інформаційної взаємодії у РКС органів управління. Наведені приклади апробації результатів НДР при організації процесів інформаційної взаємодії у розподілених комп’ютерних системах різного призначення.

 

РОЗПОДІЛЕНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ, ЖИВУЧІСТЬ, ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ, РОЗПОДІЛЕНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ.

Умови отримання звіту:  за договором.

03113, м.Київ, вул. М. Шпака, 2, ІПРІ НАН України.