Skip to main content

Шифр, роки виконання

Найменування науково-дослідної роботи

Науковий керівник

«Платформа»

(2023–2027)

«Знання-орієнтовані методи системного аналізу та підтримки прийняття стратегічних рішень»

Циганок Віталій Володимирович

«Funstable-2022»

(2022–2026)

«Розробити методи і засоби підвищення функціональної стійкості автоматизованих систем організаційного управління в умовах надзвичайних ситуацій»

О.Г. Додонов

«Крок»»

(2022-2026)

«Розробити та дослідити методи прямого лазерного запису дифракційних оптичних елементів»

В.В. Петров

«Сенсорика»

(2021–2025)

«Розробити та дослідити методи створення високочутливих сенсорів на основі наноструктурованих металічних і напівпровідникових матеріалів»

В.М. Рубіш

«Екстрактор»

(2021–2025)

«Розробити теоретичні і методологічні засади формування онтологічних моделей на основі автоматичного екстрагування знань із мережевих інформаційних ресурсів »

Д.В. Ланде

«ТРІКС-2021»

(2021–2025)

«Розробка технології забезпечення живучості територіально-розподілених інформаційних комп'ютерних систем у єдиному інформаційному просторі»

О.Г. Додонов

«Спостереження»

(2022–2024)

«Розробити та дослідити технології побудови автоматизованих систем інформаційного забезпечення критичних процесів управління силами та засобами в умовах впливу деструктивних факторів зовнішнього середовища»

В.В. Петров

«Сплав»

(2022-2024)

«Розробити та дослідити спеціалізовані мікропризмові структури для формування світлових потоків з заданими світлотехнічними характеристиками»

В.В. Петров

«Меркурій»

(2020-2024)

«Одержання, структура і властивості наноструктурованих халькогенідів важких металів та розробка реєструвальних середовищ та сенсорних систем на їх основі»

В.М. Рубіш

«СЦЕНАРІЙ»

(2019–2023)

«Методи та засоби комп’ютерного моделювання сценаріїв аналітичної діяльності в системах організаційного управління»

О.Г. Додонов

«Ідентифікація»

(2019-2023)

«Розробити і дослідити методи локації та ідентифікації важких рухомих об’єктів і техногенних подій на основі сейсмології і цифрової лазерної інтерферометрії»

В.В. Петров

«Індекс»

(2019–2023)

«Розробити та дослідити наукометричні сервіси бази даних «Україніка наукова»»

А. А. Крючин

«Нановізор»

(2019–2023)

«Дослідити та розробити методи аналізу структури нанооб’єктів та відображення інформації когерентними джерелами світла»

А. А. Крючин

«Нанозахоплювач»

(2020-2023)

« Нанозахоплювачі – новий підхід щодо ефективного, неінвазивного та безпечного біологічного аналізу»

А.С. Лапчук