Skip to main content

" УЗОР-2014 "

Дослідити та розробити технології комп‘ютерного моделювання систем керування знаннями при проведенні аналітичної діяльності

Науково-дослідна робота спрямована на дослідження і розробку технологій комп‘ютерного моделювання систем керування знаннями, які забезпечують збір, накопичення, актуалізацію й використання знань при проведенні аналітичної діяльності з обробкою стратегічно великих масивів даних (Big Data). Буде розроблена методологія побудови систем керування знаннями на основі технологій комп‘ютерного моделювання.
Результати роботи будуть в подальшому використані при створенні інформаційно-аналітичних систем різного спрямування й галузей застосування.