Skip to main content

"Тренд"

Розробити та дослідити методи розширеного пошуку інноваційних напрямків розвитку з використанням баз даних реферативної інформації
Метою роботи є розробка методів розширеного пошуку інноваційних напрямків розвитку в Україні з використанням бази даних рефератів наукових публікацій. Методологія передбачає аналіз публікаційної активності з урахуванням публікацій у вітчизняних журналах та зарубіжних реферативних виданнях, аналіз наукових зв’язків між авторами публікацій результатів наукових розробок, аналіз текстів рефератів, аналіз цитування науковців у існуючих наукометричних базах даних. Передбачається створення мереж співавторів реферативної бази даних (БД) та їх аналіз. Загальний план дослідження передбача є: проведення аналізу існуючих наукометричних, статистичних, інформетричних методів і програмного забезпечення аналізу реферативної бази даних, проведення наукометричних досліджень з визначення наукових напрямів, які найбільш динамічно розвиваються в Україні. Наукова новизна полягає в створенні методів аналізу потоків наукової інформації на базі мережевих технологій для визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень в Україні. Визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень та вклад авторів, організацій, наукових шкіл в розвиток інноваційних технологій в Україні.
Створення підсистеми аналітичної обробки реферативної інформації дасть можливості визначити пріоритетні напрямки наукових досліджень та вклад авторів, організацій, наукових шкіл в розвиток інноваційних технологій в Україні. Передбачається проведення кількісного аналізу публікацій, в тому числі кумулятивної кількості публікацій, а також визначення публікаційної активності, тематичного розподілу публікацій, динаміки публікацій, очікуваної кількості публікацій за окремими напрямками, закономірностей зростання кількості публікацій, аналіз напрямків розвитку наукових шкіл на основі використання концепції складних мереж.