Skip to main content

Гіпернет

Розробити теоретичні засади моделювання інформаційних мереж на базі методології інформаційного пошуку та гіперкомплексних числових систем

Метою науково-дослідної роботи є розробка теоретичних і технологічних засад і методів моделювання інформаційних мереж, їх дослідження, розвиток теорії та методології інформаційного пошуку із застосуванням інструментарію гіперкомплексних числових систем, що має підвищить ефективність пошукових процедур у сучасних інформаційно-аналітичних системах.
Досягнення визначеної мети передбачає:

  • дослідження стану проблеми та розвитку теорії методології інформаційного пошуку та гіперкомплексних числових систем;
  • визначення основних вимог до моделей інформаційних мереж;
  • розробка та аналіз моделей інформаційних мереж з урахуванням особливостей їх типів, топології, характеристик інформаційних потоків, що циркулюють в мережах;
  • дослідження засобів застосування гіперкомплексних числових систем для представлення інформації;
  • розробка засобів застосування гіперкомплексних числових систем в задачах інформаційного пошуку;
  •  дослідження методів забезпечення необхідної якості пошуку при застосуванні гіперкомплексних числових систем;
  •  розробка технологічних засад пошуку в складних інформаційних мережах.

Задачі моделювання та аналізу складних інформаційних мереж ускладнюються відсутністю типових методик та рішень, неповнотою існуючих технологічних підходів, практичною відсутністю стандартизації цих процесів. Передбачається, що результати роботи дозволять підвищити ефективність функціонування та використання складних інформаційних мереж.