Skip to main content

Модус-20

«Розробка методів та засобів комп’ютерного моделювання систем організаційного управління»
Науково-дослідна робота спрямована на розробку методів та засобів моделювання, що мають стати інструментом для синтезу систем організаційного управління (СОУ), удосконалення інформаційних технологій, підтримки сталості інформаційного обміну та підвищення живучості функціональної інфраструктури. Запропонована технологія моделювання дозволятиме відпрацьовувати різні режими роботи СОУ, провести всебічний аналіз функціонування системи, використовуючи розмаїття сценаріїв розвитку ситуації в ній та навколишньому середовищі. Для розробки сценаріїв будуть використані методи математичного та імітаційного моделювання, інформаційної аналітики.

Результати роботи мають бути втілені у моделюючий комплекс для вирішення задач аналізу і синтезу на всіх стадіях життєвого циклу СОУ, забезпечення необхідного рівня її ефективності на основі виявлення та дослідження зв’язку показників якості з показниками прагматичної корисності у конкретній області застосування.