IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Раздел [RUS]
Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2013. — Т. 15, № 3.
[UKR]
Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2013. — Т. 15, № 3.
[ENG]
Data Rec., Storage & Processing. — 2013. — Vol. 15, N 3.
Страницы 71–80
PDF, full text
Заглавие [RUS]
Минимизация риска жизнедеятельности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
[UKR]
Мінімізація ризику життєдіяльності щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
[ENG]
Minimization of Risks During the Liquidation of Emergencies Consequences
Авторы [RUS]
Штукин М. В., Кузёмин А. Я., Сироджа И. Б.
[UKR]
Штукін М.В., Кузьомін О.Я., Сироджа І.Б.
[ENG]
Shtukin M.V., Kuzyomin A.Ya., Sirodzha I.B.
Аннотация [RUS]
Показано развитие методологии поиска решении для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с помощью интеллектуальных систем принятия решений на основании микроситуацийнои базы квантов знаний прецедентов.
[UKR]
Показано розвиток методології пошуку рішень для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за допомогою інтелектуальних систем прийняття рішень на підставі мікроситуаційної бази квантів знань прецедентів. Іл.: 1. Бібліогр.: 3 найм.
[ENG]
It has been developed a decision for making methodology of the liquidation of emergencies consequences with the help of intelligent decision-making systems based on micro situation quantum knowledgebase of precedents. Fig.: 1. Refs: 3 titles.
Ключевые слова [RUS]
: поиск решений, последствия чрезвычайных ситуаций, микроситуации, кванты знаний, прецеденты.
[UKR]
пошук рішень, наслідки надзвичайних ситуацій, мікроситуація, кванти знань, прецеденти.
[ENG]
decision making, consequences of emergencies, micro situation, quantum of knowledgebase, precedents.
Ссылки
Файлы 2013-3-8.pdf