Skip to main content

"Когерент"

Мета роботи
Метою даної НДР є розробка методів підвищення роздільної здатності когерентних оптичних систем запису та відображення інформації за рахунок компенсації негативного впливу спеклового шуму.
Наукові (науково-технічні) результати, що очікуються.
Побудова фізичних моделей розсіяння когерентного випромінювання на поверхні предмета, розробка математичних моделей для розрахунку параметрів спеклів, пошук алгоритмів для розрахунку параметрів спеклів, створення математичних моделей технічних пристроїв для обрахунку спеклів, числове моделювання сигналу у даних системах, аналіз параметрів спеклових шумів отриманих при числовому моделюванні