Skip to main content

"ПОТІК-2007"

Методи і засоби аналізу інформаційних потоків у комп’ютерних мережах для створення інформаційних ресурсів, орієнтованих на вирішення аналітичних задач 

Метою пошукової науково-дослідної роботи є розробка теоретичних і технологічних засад, методів і програмно-технічних засобів аналізу інформаційних потоків великого обсягу у комп’ютерних мережах для організації інформаційних ресурсів, орієнтованих на вирішення аналітичних міждисциплінарних проблем.
Пошукова робота повинна підтвердити можливість створення методології опрацювання інформаційних потоків великих обсягів на основі поєднання у єдиному технологічному ланцюжку інформаційного пошуку із змістовним аналізом даних. При виконанні пошукової роботи набудуть подальшого розвитку методи, засоби та технології організації інформаційних ресурсів для вирішення аналітичних задач.

«Методи і засоби аналізу інформаційних потоків у комп’ютерних мережах для створення інформаційних ресурсів, орієнтованих на вирішення аналітичних задач»

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 378 с., 94 рис., 6 табл., 133 джерела

Об’єкт дослідження – інформаційні потоки у комп’ютерних мережах.

Мета роботи – розробка теоретичних і технологічних засад аналізу інформаційних потоків у комп’ютерних мережах для створення інформаційних ресурсів, орієнтованих на вирішення аналітичних задач. Методи дослідження – системний аналіз, інформатика, теорія графів та мереж, нелінійна динаміка, теорія клітинних автоматів.  У роботі науково обґрунтовані й розвинуті теоретичні та технологічні засади, інформаційні технології, що забезпечують рішення важливих науково-технічних та прикладних проблем. Отримані результати є теоретичним та експериментальним підґрунтям для побудові технології інтеграції інформаційних ресурсів з мережі Інтернет. Розглянуто питання дослідження, моделювання та аналізу документальних інформаційних потоків, які формують змістовне наповнення сучасних глобальних мереж, насамперед, мережі  Інтернет. Розглянуто теоретичні засади теорії інформаційних потоків, наведено їх формальне визначення в комп’ютерних мережах та поняття інформаційних ресурсів, орієнтованих на вирішення аналітичних задач та проблем, математичні моделі, застосування технологій інформаційного пошуку та змістовного аналізу текстів до інформаційних потоків, які є базою для побудови сучасних інформаційних сервісів.  Досліджені основні характеристики та властивості сучасних інформаційних потоків. Подані сучасні методи аналізу часових рядів, що відповідають тематичним інформаційним потокам, описано застосування кореляційного, фрактального, дисперсійного та вейвлет-аналізу до параметрів інформаційних потоків. Викладено теоретичні засади інформаційного пошуку, змістовного аналізу інформації (Text Mining), методів агрегування даних та екстрагування понять. Результати НДР свідчать про необхідність подальших досліджень актуальної наукової проблеми - розробки методів і засобів адаптивного агрегування та узагальнення потоків інформації з глобальних комп’ютерних мереж для формування інформаційних ресурсів, необхідних для підтримки інформаційно-аналітичної діяльності.

 АНАЛІЗ, ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ, ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТІК, ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС, МЕТОД, МОДЕЛЮВАННЯ, ПОШУК, ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ.  Умови отримання звіту: за договором. 03113, м. Київ, вул. М. Шпака, 2, ІПРІ НАН України.