Skip to main content

"Аналітика-2010"

 «Методи і засоби моніторингу, адаптивного агрегування та узагальнення потоків інформації з глобальних комп’ютерних мереж для інформаційно-аналітичної  діяльності»

Термін проведення:2010 - 2012 р.р.

Науковий керівник теми: Додонов Олександр Георгійович, Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор.

Мета роботи: Дослідження та розвиток теоретичних і технологічних засад, методів і програмно-технічних засобів моніторингу, агрегування та узагальнення інформаційних потоків великого обсягу у комп’ютерних мережах для організації інформаційних ресурсів, орієнтованих на проведення інформаційно-аналітичної діяльності. Наукові (науково-технічні) результати, що очікуються. Результатами виконання пошукової науково-дослідної роботи має бути систематизація теоретичних та технологічних підходів до розробки автоматизованих систем моніторингу, адаптивного агрегування та узагальнення інформаційних потоків, побудови та ведення тематичних інформаційних ресурсів, що має стати базою для напрацювання методологічних засад створення адаптованого інформаційного  середовища для підтримки інформаційно-аналітичної діяльності. Пошукова робота має підтвердити можливість створення методологічних засад опрацювання інформаційних потоків в глобальних мережах на основі поєднання у єдиному технологічному ланцюжку моніторингу, інформаційного пошуку, агрегування із змістовним аналізом даних. При виконанні пошукової роботи набудуть подальшого розвитку методи та засоби організації тематичних інформаційних ресурсів для вирішення аналітичних задач.