Skip to main content

“Моніторинг”

“Розробка методів створення систем обробки інформації для моніторингу рухомих об’єктів у реальному часі”
Наукові керівники теми:
1. Петров Вячеслав Васильович, член-кореспондент НАН України, д.т.н., директор ІПРІ НАН України;
2. Кожешкурт Василь Іванович, лауреат державної премії України, к.т.н., с.н.с., завідуючий відділу ІПРІ НАН України.
Ключові слова: інформаційні системи моніторингу рухомих об’єктів, дослідження та розробка, алгоритми обробки інформації 
Мета роботи:  дослідження та розробка методів обробки інформації систем моніторингу рухомих повітряних, наземних та надводних об’єктів у реальному часі. 
В роботі виконується дослідження основних функціональних підсистем системи моніторингу рухомих об’єктів, розробка математичних методів, алгоритмів збору і обробки інформації, технологій побудови та оцінка показників ефективності системи. 
Очікувані результати:

  •  математичні методи обробки інформації та дослідження систем моніторингу повітряного, наземного та надводного простору у реальному часі;
  •  алгоритми обробки та об’єднання інформації про об’єкти спостереження від різних джерел інформації;
  •  основні технічні рішення зі створення систем моніторингу рухомих об’єктів, практичні рекомендації з технології побудови, архітектури таких систем та алгоритмів обробки інформації.