Skip to main content

Періодичні видання, що реферує УРЖ Джерело

1.    ADVANCED EDUCATION
2.    ADVANCES IN CYBER-PHYSICAL SYSTEMS
3.    ARCHITECTURAL STUDIES
4.    BIOPOLYMERS AND CELL
5.    BIOTECHNOLOGIA ACTA
6.    COMPUTATIONAL PROBLEMS OF ELECTRICAL ENGINEERING
7.    CONDENSED MATTER PHYSICS
8.    EAST EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS
9.    ECON., ENTREPRENEUSHIP, MANAGEMENT
10.    ENERGY ENGINEERING AND CONTROL SYSTEMS
11.    ENVIRONMENTAL PROBLEMS
12.    FUNCTIONAL MATERIALS
13.    HISTORICAL AND CULTURAL STUDIES
14.    HUMANITARIAN VISION
15.    MATH. MODELING AND COMPUTING
16.    METHODS OF FUNCTIONAL ANALYSIS AND TOPOLOGY
17.    MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
18.    PHYSICS AND ENGINEERING OF MILLIMETER AND SUB-MILLIMETER WAVES 
19.    PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE
20.    PROCEEDINGS OF THE NATIONAL AVIATION UNIVERSITY
21.    SEMICONDUCTOR PHYSICS, QUANTUM ELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS
22.    TELECOMMUNICATION SCIENCES
23.    UKRAINIAN BIOCHEMICAL JOURNAL
24.    UKRAINIAN  JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCE
25.    UKRAINIAN  JOURNAL OF PHYSICAL OPTICS
26.    UKRAINIAN FOOD JOURNAL
27.    UKRAINICA BIOORGANICA ACTA
28.    АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
29.    АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА
30.    АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ У МАШИНОБУДУВАННІ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ 
31.    АВТОМАТИКА. АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ
32.    АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ: СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
33.    АГРАРНИЙ ВІСНИК ПРИЧОРНОМОР'Я
34.    АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
35.    АГРОЕКОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ: ЗБ. ПРАЦЬ
36.    АГРОХІМІЯ І ГРУНТОЗНАВСТВО
37.    АДАПТИВНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
38.    АКТУАЛЬНАЯ ИНФЕКТОЛОГИЯ
39.    АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ І МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ
40.    АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
41.    АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
42.    АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
43.    АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 
44.    АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ
45.    АКУСТИЧНИЙ ВІСНИК
46.    АЛЬГОЛОГИЯ
47.    АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
48.    АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
49.    АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ И СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ
50.    АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЬВІВСЬКОГО УН-ТУ 
51.    АРХЕОЛОГІЯ
52.    АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ
53.    АРХІВ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ УКРАЇНИ
54.    АРХІВ ПСИХІАТРІЇ
55.    АСТМА ТА АЛЕРГІЯ
56.    АЭРОГИДРОДИНАМИКА И АЭРОАКУСТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
57.    БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ
58.    БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН В УКРАИНЕ 
59.    БИБЛИОТЕКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ АКАДЕМИЙ НАУК: ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
60.    БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И КРАЕВЕДЕНИЕ
61.    БИБЛИОТЕКИ И АССОЦИАЦИИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
62.    БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КУЛЬТУРА. ІНФОРМАЦІЯ: НАУКОВІ ПРАЦІ НБУВ
63.    БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК
64.    БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА
65.    БІЗНЕС ІНФОРМ
66.    БІОЛОГІЧНІ СТУДІЇ
67.    БІОЛОГІЯ ТВАРИН
68.    БІОПОЛІМЕРИ І КЛІТИНА
69.    БІОТЕХНОЛОГІЯ
70.    БОЛЬ. СУСТАВЫ. ПОЗВОНОЧНИК
71.    БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК
72.    БЮЛЕТЕНЬ УКР. АНТАРКТИЧНОГО ЦЕНТРУ
73.    ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ
74.    ВЕСТНИК ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ
75.    ВЕСТНИК ЗООЛОГИИ
76.    ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО СЛАВЯНСКОГО УН-ТА 
77.    ВЕСТНИК НАУКИ И ТЕХНИКИ
78.    ВЕСТНИК СевГТУ. ФИЛОЛОГИЯ
79.    ВЕСТНИК СевГТУ. ФИЛОСОФИЯ
80.    ВЕСТНИК ФИЗИОТЕРАПИИ И КУРОРТОЛОГИИ
81.    ВЕСТНИК ХАРЬКОВСКОГО НАЦ. АВТОМОБ.-ДОРОЖНОГО УН-ТА
82.    ВЕСТНИК ХАРЬКОВСКОГО НАЦ. ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УН-ТА
83.    ВЕСТНИК ХЕРСОНСКОГО НАЦ. ТЕХНИЧЕСКОГО УН-ТА
84.    ВЕСТНИК ХНАДУ
85.    ВИБРАЦИЯ МАШИН: ИЗМЕРЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ, ЗАЩИТА
86.    ВИКЛАДАННЯ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
87.    ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА МЕТРОЛОГІЯ
88.    ВИНОГРАДАРСТВО І ВИНОРОБСТВО
89.    ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ
90.    ВИЩА ШКОЛА
91.    ВІДБІР І ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
92.    ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА
93.    ВІДПОВІДАЛЬНА ЕКОНОМІКА: НАУК.-ПОПУЛЯРНИЙ АЛЬМАНАХ
94.    ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ
95.    ВІСНИК НАН УКРАЇНИ
96.    ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ
97.    ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
98.    ВІСНИК АСТРОНОМІЧНОЇ ШКОЛИ
99.    ВІСНИК БЕРДЯНСЬКОГО УН-ТУ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ
100.    ВІСНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖ. АГРАРНОГО УН-ТУ
101.    ВІСНИК ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖ. МЕД. УН-ТУ
102.    ВІСНИК ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІН-ТУ 
103.    ВІСНИК ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ
104.    ВІСНИК ДЕРЖ. АГРОЕКОЛОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ
105.    ВІСНИК ДЕРЖ. АКАДЕМІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ
106.    ВІСНИК ДЕРЖ. УН-ТУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
107.    ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УН-ТУ
108.    ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦ. УН-ТУ. СЕР. А. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
109.    ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦ. УН-ТУ. СЕР. Б. ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
110.    ВІСНИК ДОНЕЦЬКОЇ АКАДЕМІЇ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
111.    ВІСНИК ДІТБ. СЕР. ПІДПРИЄМНИЦТВО, МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ
112.    ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УН-ТУ.  СЕР. МЕХАНІКА
113.    ВІСНИК ЖИТОМИР. ДЕРЖ. ПЕДАГОГІЧНОГО УН-ТУ
114.    ВІСНИК ЖИТОМИР. ДЕРЖ. УН-ТУ
115.    ВІСНИК ЖИТОМИР. ДЕРЖ. УН-ТУ ІМ. І. ФРАНКА
116.    ВІСНИК ЖИТОМИР. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІН-ТУ
117.    ВІСНИК ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ
118.    ВІСНИК ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ
119.    ВІСНИК КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦ. УН-ТУ ІМ. І. ОГІЄНКА
120.    ВІСНИК КИЇВ. МІЖНАР. УН-ТУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
121.    ВІСНИК КИЇВ. НАЦ. ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
122.    ВІСНИК КИЇВ. НАЦІОНАЛЬНОГО УН-ТУ
123.    ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ
124.    ВІСНИК КРЕМЕНЧУЦ. ДЕРЖ. ПОЛІТЕХНІЧНОГО УН-ТУ
125.    ВІСНИК КРИВОРІЗЬКОГО НАЦ. УНІВЕРСИТЕТУ
126.    ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦ. УН-ТУ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА
127.    ВІСНИК ЛЬВІВ. ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ АКАДЕМІЇ      БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
128.    ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. СЕР. БІОЛОГІЯ
129.    ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. СЕР. ЖУРНАЛІСТИКА
130.    ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. СЕР. КНИГОЗНАВСТВО
131.    ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. СЕР. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
132.    ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. СЕР. ПЕДАГОГІЧНА
133.    ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. СЕР. ПРИКЛ. МАТЕМАТИКА ТА ІНФОРМАТИКА
134.    ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. СЕР. СОЦІОЛОГІЯ
135.    ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. СЕР. ФІЗИКА
136.    ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. СЕР. ФІЛОСОФІЯ
137.    ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. СЕР. ХІМІЯ
138.    ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. СЕР. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
139.    ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. СЕР. ІНОЗЕМНІ МОВИ
140.    ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УН-ТУ
141.    ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО СЛОВ'ЯНСЬКОГО УН-ТУ
142.    ВІСНИК НАН УКРАЇНИ
143.    ВІСНИК НАЦ. АВІАЦІЙНОГО УН-ТУ
144.    ВІСНИК НАЦ. АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
145.    ВІСНИК НАЦ. НДІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
146.    ВІСНИК НАЦ. ТЕХНІЧНОГО УН-ТУ УКРАЇНИ “КПІ”.
          СЕР. ГІРНИЦТВО
147.    ВІСНИК НАЦ. ТЕХНІЧНОГО УН-ТУ УКРАЇНИ “КПІ”. 
          СЕР. ІНФОРМАТИКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЧИСЛ. ТЕХНІКА
148.    ВІСНИК НАЦ. ТЕХНІЧНОГО УН-ТУ УКРАЇНИ “КПІ”. 
          СЕР. МАШИНОБУДУВАННЯ
149.    ВІСНИК НАЦ. ТЕХНІЧНОГО УН-ТУ УКРАЇНИ “КПІ”. 
          СЕР. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
150.    ВІСНИК НАЦ. ТЕХНІЧНОГО УН-ТУ УКРАЇНИ “КПІ”. 
          СЕР. РАДІОТЕХНІКА. РАДІОАПАРАТОБУДУВАННЯ
151.    ВІСНИК НАЦ. ТЕХНІЧНОГО УН-ТУ УКРАЇНИ “КПІ”. 
          ПОЛІТОЛОГІЯ. СОЦІОЛОГІЯ. ПРАВО
152.    ВІСНИК НАЦ. ТЕХНІЧНОГО УН-ТУ УКРАЇНИ “КПІ”.
          СЕР. ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ. ПЕДАГОГІКА
153.    ВІСНИК НАЦ. ТЕХНІЧНОГО УН-ТУ УКРАЇНИ “КПІ”.
          СЕР. ФІЛОЛОГІЯ. ПЕДАГОГІКА
154.    ВІСНИК НАЦ. ТЕХНІЧНОГО УН-ТУ «ХПІ»
155.    ВІСНИК НАЦ. УН-ТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
156.    ВІСНИК ОДЕСЬКОГО ДЕРЖ. ЕКОЛОГІЧНОГО УН-ТУ 
157.    ВІСНИК ОДЕСЬКОГО НАЦ. УН-ТУ
158.    ВІСНИК ОНУ. СЕР. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО
159.    ВІСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖ. АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
160.    ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖ. ТЕХНІЧНОГО УН-ТУ
161.    ВІСНИК ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ДЕРЖ. АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
162.    ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УН-ТУ
163.    ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ
164.    ВІСНИК СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ      ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
165.    ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ
166.    ВІСНИК СУМСЬКОГО ДЕРЖ. УН-ТУ. СЕР. ЕКОНОМІКА
167.    ВІСНИК СУМСЬКОГО ДЕРЖ. УН-ТУ. СЕР. МЕДИЦИНА
168.    ВІСНИК СУМСЬКОГО ДЕРЖ. УН-ТУ. СЕР. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
169.    ВІСНИК СУМСЬКОГО ДЕРЖ. УН-ТУ. СЕР. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
170.    ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖ. УН-ТУ
171.    ВІСНИК ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖ. ТЕХНІЧНОГО УН-ТУ
172.    ВІСНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО УН-ТУ ПОДІЛЛЯ
173.    ВІСНИК УКР. АКАДЕМІЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 
174.    ВІСНИК ФАРМАЦІЇ
175.    ВІСНИК ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖ. АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
176.    ВІСНИК ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖ. АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ
177.    ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖ. ТЕХНІЧНОГО УН-ТУ 
178.    ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦ. АГРАРНОГО УН-ТУ
179.    ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦ. ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА
180.    ВІСНИК ХАРК. НАЦ. УН-ТУ. БІОФІЗИЧНИЙ ВІСНИК
181.    ВІСНИК ХАРК. НАЦ. УН-ТУ. РАДІОФІЗИКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА
182.    ВІСНИК ХАРК. НАЦ. УН-ТУ. СЕР. МАТЕМАТИКА, ПРИКЛ. МАТЕМ. И МЕХАНИКА
183.    ВІСНИК ХАРК. НАЦ. УН-ТУ. СЕР. ФІЗИКА
184.    ВІСНИК ХАРК. УН-ТУ. СЕР. ПСИХОЛОГІЯ
185.    ВІСНИК ХАРК. УН-ТУ. СЕР. ФІЗ. "ЯДРА, ЧАСТИНКИ, ПОЛЯ”
186.    ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УН-ТУ. CЕР. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
187.    ВІСНИК ЧЕРКАС. УН-ТУ. CЕР. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
188.    ВІСНИК ЧЕРКАС. УН-ТУ. СЕР. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
189.    ВІСНИК ЧЕРКАС. УН-ТУ. СЕР. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
190.    ВІСНИК ЧЕРКАС. УН-ТУ. СЕР. ФІЛОСОФІЯ
191.    ВІСНИК ЧЕРКАС. УН-ТУ. СЕР. ХІМІЧНІ НАУКИ
192.    ВІСНИК ЧЕРКАС. УН-ТУ. СЕР. ІСТОРИЧНІ НАУКИ
193.    ВІСТІ АВТОМОБ.-ДОРОЖНЬОГО ІН-ТУ
194.    ВІСТІ ДОНЕЦЬКОГО ГІРНИЧОГО ІНСТИТУТУ
195.    ВОЛИНСЬКІ ІСТОРИЧНІ ЗАПИСКИ
196.    ВОЛИНЬ-ЖИТОМИРЩИНА
197.    ВОПРОСЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЙ
198.    ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА КОНСТРУКЦИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
199.    ВОПРОСЫ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
200.    ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
201.    ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
202.    ВЧЕНІ ЗАПИСКИ ХАРКІВСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО УН-ТУ 
203.    ГАЛИЦЬКИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ВІСНИК
204.    ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ: ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ
205.    ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ І АЕРОФОТОЗНІМАННЯ
206.    ГЕОДИНАМІКА
207.    ГЕОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
208.    ГЕОЛОГІЯ І ГЕОХІМІЯ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН
209.    ГЕОТЕХНІЧНА МЕХАНІКА
210.    ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
211.    ГЕОІНФОРМАТИКА
212.    ГЕПАТОЛОГІЯ
213.    ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
214.    ГІДРОЛОГІЯ, ГІДРОХІМІЯ І ГІДРОЕКОЛОГІЯ
215.    ГІРНИЧИЙ ВІСНИК
216.    ГЛОБАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА
217.    ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО
218.    ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК ДВНЗ “ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
          ДПУ ІМ. СКОВОРОДИ”
219.    ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
220.    ДЕМОГРАФІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
221.    ДЕРЖАВА І ПРАВО
222.    ДЕРЖАВА ТА РЕГІОНИ
223.    ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ
224.    ДЕФЕКТОЛОГІЯ
225.    ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: ПРОБЛЕМИ І ДОСЛІДЖЕННЯ
226.    ДИРЕКТОР ШКОЛИ, ЛІЦЕЮ, ГІМНАЗІЇ
227.    ДІАЛОГ КУЛЬТУР: УКРАЇНА У СВІТовому контексті. Мистецтво і освіта     
228.    ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я
229.    ДОПОВІДІ НАН УКРАЇНИ
230.    ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ ТЕХНІКИ
231.    ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ: ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ
232.    ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
233.    ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПРИБЕРЕЖ. ТА ШЕЛЬФ. ЗОН ТА КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ШЕЛЬФУ
234.    ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
235.    ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
236.    ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК ДОНБАСУ
237.    ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК НАЦ. ТЕХНІЧНОГО УН-ТУ «КПІ»
238.    ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ (ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦ.)
239.    ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
240.    ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ
241.    ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУД. ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
242.    ЕКОНОМІКА: РЕАЛІЇ ЧАСУ
243.    ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ
244.    ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ
245.    ЕКОНОМІКА І ПРОГНОЗУВАННЯ
246.    ЕКОНОМІКА І РЕГІОН
247.    ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ПІДПРИЄМНИЦТВО
248.    ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА КЛІНІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ
249.    ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
250.    ЕКСТРЕНА МЕДИЦИНА: ВІД НАУКИ ДО ПРАКТИКИ
251.    ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТРАНСПОРТУ
252.    ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
253.    ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ
254.    ЕЛЕКТРОНІКА ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
255.    ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
256.    ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
257.    ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ
258.    ЕНДОВАСКУЛЯРНА НЕЙРОРЕНТГЕНОХІРУРГІЯ
259.    ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
260.    ЕНЕРГЕТИКА: ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЯ
261.    ЕНЕРГЕТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АПК
262.    ЖУРНАЛ АКАДЕМІЇ МЕД. НАУК УКРАЇНИ 
263.    ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ
264.    ЖУРНАЛ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
265.    ЖУРНАЛ ІНЖЕНЕРНИХ НАУК
266.    ЖУРНАЛ КЛІНІЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМ. МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
267.    ЖУРНАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ, АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИИ
268.    ЖУРНАЛ НАНО- ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ
269.    ЖУРНАЛ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
270.    ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ 
271.    ЖУРНАЛ ПРАКТИЧНОГО ЛІКАРЯ
272.    ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ
273.    ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ
274.    ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
275.    ЗАПИСКИ З УКР. МОВОЗНАВСТВА
276.    ЗАПИСКИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. В. СТЕФАНИКА
277.    ЗАПОРОЖСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
278.    ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ВІД АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
279.    ЗАХИСТ МЕТАЛУРГІЙНИХ МАШИН ВІД ПОЛОМОК
280.    ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
281.    ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ ВАТ "УКРНДІВОГНЕТРИВІВ”
282.    ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖ. АГРАРНОГО УН-ТУ
283.    ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ ЗАХІДНОГО ГЕОДЕЗ. ТОВАРИСТВА УТГК
284.    ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖ. АГРАРНОГО УН-ТУ
285.    ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ НАУКМА  (МИКОЛАЇВ)
286.    ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ СПІВРОБІТНИКІВ НМАПО ІМ. П. Л. ШУПИКА
287.    ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ УКР. ДЕРЖ. ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬН. ІН-ТУ
288.    ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО    ПЕДАГОГІЧНОГО УН-ТУ ІМ. П. ТИЧИНИ
289.    ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ ХАРКІВСЬКОГО УН-ТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
290.    ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО Н.-Д. ІН-ТУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
291.    ЗБІРНИК ПРАЦЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЦЕНТРУ ПЕРІОДИКИ
292.    ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН
293.    ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ
294.    ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ
295.    ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА
296.    ЗЕМЛЕРОБСТВО
297.    ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ: ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ПРАВО
298.    ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО
299.    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
300.    ИЗВЕСТИЯ МУЗ. ФОНДА ИМ. А. А. БРАУНЕРА
301.    ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
302.    ІМПЛАНТОЛОГІЯ. ПАРОДОНТОЛОГІЯ. ОСТЕОЛОГІЯ
303.    ІНЖЕНЕРІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
304.    ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ СВІТ
305.    ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН
306.    ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
307.    ІНФОРМАТИКА ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В МОДЕЛЮВАННІ
308.    ІНФОРМАЦІЙНА ТА НЕГЕНТРОПІЙНА ТЕРАПІЯ   
309.    ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, МЕХАНІКА ТА КЕРУВАННЯ 
310.    ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
311.    ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ЧАСОПИС
312.    ІСТОРІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОН. ДУМКИ УКРАЇНИ
313.    ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОГРАФІЇ
314.    ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. МАЛОВІДОМІ ІМЕНА, ПОДІЇ, ФАКТИ
315.    КАРДІОХІРУРГІЯ ТА ІНТЕРВЕНЦІЙНА КАРДІОЛОГІЯ
316.    КАТАЛИЗ И НЕФТЕХИМИЯ
317.    КИБЕРНЕТИКА И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
318.    КИБЕРНЕТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
319.    КИНЕМАТИКА И ФИЗИКА НЕБЕСНЫХ ТЕЛ
320.    КИЇВ. СТАРОВИНА
321.    КЛИНИЧЕСКАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ
322.    КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ
323.    КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ ТА ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ
324.    КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ ТА ЕНДОКРИННА ХІРУРГІЯ
325.    КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ
326.    КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ
327.    КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДОВ
328.    КОМП'ЮТЕРНІ ЗАСОБИ, МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ
329.    КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ
330.    КОМПОЗИЦІЙНІ ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ
331.    КОМПЬЮТЕРНАЯ МАТЕМАТИКА
332.    КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО
333.    КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 
334.    КОСМІЧНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
335.    КРАЄЗНАВСТВО
336.    КРАЙОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
337.    КРОВООБІГ ТА ГЕМОСТАЗ
338.    КРЫМСКИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
339.    КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
340.    КУЛЬТУРА СЛОВА
341.    КУЛЬТУРА УКРАЇНИ. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
342.    ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ СБОРНИК
343.    ЛІКАРСЬКА СПРАВА
344.    ЛІКИ УКРАЇНИ
345.    ЛІКУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА
346.    ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ
347.    ЛІНГВІСТИКА
348.    ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ
349.    ЛІТОПИС ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ
350.    ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
351.    ЛЬВІВСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ВІСНИК
352.    ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС
353.    ЛЮДИНА І ДОВКІЛЛЯ. ПРОБЛЕМИ НЕОЕКОЛОГІЇ
354.    ЛЮДИНА І ПОЛІТИКА
355.    ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ
356.    МАГІСТЕРІУМ
357.    МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ
358.    МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ.
          СЕР. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
359.    МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ.
          СЕР. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
360.    МАТЕМАТИЧНІ МАШИНИ І СИСТЕМИ
361.    МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ 
362.    МАШИНОБУДУВАННЯ
363.    МАШИНОЗНАВСТВО
364.    МЕДИЧНИЙ ВСЕСВІТ
365.    МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
366.    МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА ТА ІНЖЕНЕРІЯ
367.    МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, КУРОРТОЛОГІЯ І ФІЗІОТЕРАПІЯ
368.    МЕДИЦИНА НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ
369.    МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
370.    МЕДИЦИНА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
371.    МЕДІЄВІСТИКА. ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ, НАУКИ І КУЛЬТУРИ
372.    МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
373.    МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
374.    МЕЛІОРАЦІЯ І ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО
375.    МЕТАЛЛ И ЛИТЬЕ УКРАИНЫ
376.    МЕТАЛЛОФИЗИКА И НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
377.    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ И ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
378.    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
379.    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
380.    МЕТАЛЛУРГИЯ
381.    МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ
382.    МЕТЕОРОЛОГІЯ, КЛІМАТОЛОГІЯ ТА ГІДРОЛОГІЯ
383.    МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ МЕХАНІКИ ДЕФОРМОВАНОГО ТВЕРДОГО ТІЛА              

384.    МЕТОДИ ТА ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
385.    МЕХАНІКА ГІРОСКОПІЧНИХ СИСТЕМ
386.    МЕХАНИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА
387.    МІЖНАРОДНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
388.    МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
389.    МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ: НАУКОВІ ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ
390.    МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
391.    МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ 
392.    МІНЕРАЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
393.    МІНЕРАЛОГІЧНИЙ ЗБІРНИК
394.    МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ
395.    МОВА: НАУК.-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЧАСОПИС ІЗ МОВОЗНАВСТВА
396.    МОВОЗНАВСТВО
397.    МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ. НОВОЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
          КИБЕРНЕТИКЕ
398.    МОЛОЧНЕ І М'ЯСНЕ СКОТАРСТВО
399.    МОРСКОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
400.    МОРСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
401.    МУЛЬТИВЕРСУМ. ФІЛОСОФСЬКИЙ АЛЬМАНАХ
402.    НАНОСИСТЕМИ, НАНОМАТЕРІАЛИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ
403.    НАНОСТРУКТУРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
404.    НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОГРАФІЯ
405.    НАРОДОЗНАВЧІ ЗОШИТИ
406.    НАУК. ВІСНИК ВОЛИНСЬКОГО НАЦ. УН-ТУ ІМ. Л. УКРАЇНКИ
407.    НАУК. ВІСНИК. ДОСЛІДЖЕННЯ, ОХОРОНА ТА ЗБАГАЧЕННЯ 
          БІОРІЗНОМАНІТТЯ 
408.    НАУК. ВІСН. ІВАНО-ФРАНКІВ. НАЦ. ТЕХНІЧНОГО УН-ТУ НАФТИ І ГАЗУ
409.    НАУК. ВІСНИК. ЛІСІВНИЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
410.    НАУК. ВІСН. НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УН-ТУ 
411.    НАУК. ВІСН. НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ
412.    НАУК. ВІСН. ОДЕСЬКОГО НАЦ. ЕКОНОМІЧНОГО УН-ТУ
413.    НАУК. ВІСН. ПІВДЕННОУКР. ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО      УН-ТУ ІМ. К.Д. УШИНСЬКОГО
414.    НАУК. ВІСН. ПОЛІССЯ
415.    НАУК. ВІСН. СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО НАЦ. УНІВЕРСИТЕТУ              ІМ. Л. УКРАЇНКИ
416.    НАУК. ВІСН. УЖГОРОДСЬКОГО УН-ТУ
417.    НАУК. ВІСН. УКР. НДІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
418.    НАУК. ВІСН. ХДМА
419.    НАУК. ВІСН. ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УН-ТУ. СЕР. ФІЗИКА, ЕЛЕКТРОНІКА
420.    НАУК. ВІСН. ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖ. ІН-ТУ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ. СЕР. ЕКОНОМІКА
421.    НАУК. ВІСТІ НТУУ "КПІ"
422.    НАУК. ЗАПИСКИ / УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА
423.    НАУК. ЗАП. ДЕРЖ. ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ 
424.    НАУК. ЗАП. ІН-ТУ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. І. Ф. КУРАСА
425.    НАУК. ЗАП. КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
426.    НАУК. ЗАП. КІРОВОГРАДСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕД. УН-ТУ 
          ІМ. В. ВИННИЧЕНКА
427.    НАУК. ЗАП. НАУКМА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
428.    НАУК. ЗАП. НАУКМА. СЕР. БІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ
429.    НАУК. ЗАП. НАУКМА. СЕР. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
430.    НАУК. ЗАП. НАУКМА. СЕР. КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
431.    НАУК. ЗАП. НАУКМА. СЕР. ПЕД., ПСИХОЛ. НАУКИ ТА СОЦ. РОБОТА
432.    НАУК. ЗАП. НАУКМА. СЕР. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
433.    НАУК. ЗАП. НАУКМА. СЕР. СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
434.    НАУК. ЗАП. НАУКМА. СЕР. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ
435.    НАУК. ЗАП. НАУКМА. СЕР. ФІЗ.-МАТ. НАУКИ
436.    НАУК. ЗАП. НАУКМА. СЕР. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
437.    НАУК. ЗАП. НАУКМА. СЕР. ФІЛОСОФІЯ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
438.    НАУК. ЗАП. НАУКМА. СЕР. ХІМ. НАУКИ
439.    НАУК. ЗАП. НАУКМА. СЕР. ЮРИД. НАУКИ
440.    НАУК. ЗАП. НАУКМА. СЕР. ІСТ. НАУКИ
441.    НАУК. ЗАП. НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖ. ПЕД. УН-ТУ
442.    НАУК. ЗАП. ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦ. ПЕД. УН-ТУ ІМ. ГНАТЮКА 
443.    НАУК. ЗАП. УКР. НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ЗВ’ЯЗКУ
444.    НАУК. ЗАП. ХАРКІВСЬКОГО УН-ТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
445.    НАУК. ПРАЦІ ДОНЕЦЬКОГО НАЦ. ТЕХНІЧНОГО УН-ТУ
446.    НАУК. ПРАЦІ ІСТОРИЧНОГО Ф-ТУ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦ. УН-ТУ
447.    НАУК. ПРАЦІ НАУКМА (МИКОЛАЇВ)
448.    НАУК. ПРАЦІ НАЦ. БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
449.    НАУК. ПРАЦІ НАЦ. УН-ТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
450.    НАУК. ПРАЦІ ОНАЗ ІМ. О. С. ПОПОВА
451.    НАУК. ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖ. АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
452.    НАУК. ПРАЦІ УКР. НАУК.-ДОСЛ. ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ІН-ТУ
453.    НАУК.-ТЕХН. БЮЛЕТЕНЬ ІН-ТУ БІОЛОГІЇ ТВАРИН
454.    НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ
455.    НАУКА. РЕЛІГІЯ. СУСПІЛЬСТВО
456.    НАУКА ТА НАУКОЗНАВСТВО
457.    НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ
458.    НАУКА ТА ПРОГРЕС ТРАНСПОРТУ
459.    НАУКА І ОСВІТА
460.    НАУКА І СУЧАСНІСТЬ
461.    НАУКА І ТЕХНІКА ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
462.    НАУКОВИЙ ВІСНИК ПОЛІССЯ
463.    НАУКОВИЙ ЧАСОПИС АКАДЕМІЇ НАЦ. БЕЗПЕКИ
464.    НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
465.    НАФТОГАЗОВА ЕНЕРГЕТИКА
466.    НАША ШКОЛА
467.    НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ
468.    НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ
469.    НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
470.    НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА
471.    НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ
472.    НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТАЛУРГІЇ ТА МАШИНОБУД.
473.    НООСФЕРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ
474.    ОДЕСЬКИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ ВІСНИК
475.    ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА
476.    ОНКОЛОГИЯ
477.    ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ, ФОРМ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І   ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
478.    ОПІР МАТЕРІАЛІВ І ТЕОРІЯ СПОРУД
479.    ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМ.-ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
480.    ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
481.    ОПТОЭЛЕКТРОНИКА И ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ТЕХНИКА
482.    ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
483.    ОСВІТА ДОНБАСУ (ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІЧНА НАУКА)
484.    ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ
485.    ОСВІТА І УПРАВЛІННЯ
486.    ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ
487.    ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
488.    ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА
489.    ПАТОЛОГІЯ
490.    ПЕДАГОГІЧНИЙ ВІСНИК
491.    ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОШУК
492.    ПЕД. ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОЇ І ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ
493.    ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
494.    ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ
495.    ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
496.    ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
497.    ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ
498.    ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ
499.    ПИТАННЯ БІОІНДИКАЦІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ
500.    ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИННИЦТВА
501.    ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
502.    ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ технології та техніки для    виконання вантажно-розвантажувальних будівельних і колійних робіт на залізничному транспорті     
503.    ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ 
504.    ПОВЕРХНЯ
505.    ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ
506.    ПОЛІГРАФІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
507.    ПОЛІМЕРНИЙ ЖУРНАЛ
508.    ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
509.    ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
510.    ПОСТМЕТОДИКА
511.    ПОЧКИ
512.    ПРАВОВЕ, НОРМАТИВНЕ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ
513.    ПРАВО УКРАЇНИ
514.    ПРАВО І БЕЗПЕКА
515.    ПРАВОВА ДЕРЖАВА
516.    ПРАЦІ ІН-ТУ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ
517.    ПРАЦІ ОДЕСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
518.    ПРАЦІ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖ. АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УН-ТУ
519.    ПРАЦІ УНДІРТ
520.    ПРИКАРПАТСЬКИЙ ВІСНИК НТШ
521.    ПРИКЛАДНА ГІДРОМЕХАНІКА
522.    ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА
523.    ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ
524.    ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
525.    ПРОБЛ. ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ГІДРАВЛІКИ
526.    ПРОБЛЕМИ ГІРСЬКОГО ТИСКУ
527.    ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
528.    ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ ІСТОРІЇ
529.    ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ
530.    ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
531.    ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ
532.    ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ
533.    ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
534.    ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
535.    ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ
536.    ПРОБЛЕМИ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
537.    ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ
538.    ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
539.    ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
540.    ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ФАКТИ, СУДЖЕННЯ, ПОШУКИ
541.    ПРОБЛЕМЫ КРИОБИОЛОГИИ И КРИОМЕДИЦИНЫ
542.    ПРОБЛЕМЫ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
543.    ПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ
544.    ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ
545.    ПРОБЛЕМИ НАУКИ
546.    ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕХАНІКИ І МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ
547.    ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
548.    ПРОБЛЕМИ ПРОГРАМУВАННЯ
549.    ПРОБЛЕМЫ ПРОЧНОСТИ
550.    ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ
551.    ПРОБЛЕМИ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВА
552.    ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ
553.    ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
554.    ПРОБЛЕМЫ СПЕЦЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИИ
555.    ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
556.    ПРОБЛЕМИ ТЕРТЯ ТА ЗНОШУВАННЯ
557.    ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ
558.    ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
559.    ПРОБЛЕМИ ЧОРНОБИЛЯ
560.    ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ МАШИНОБУДУВАННЯ
561.    ПРОМЫШЛЕННАЯ БОТАНИКА
562.    ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
563.    ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА
564.    ПРОФІЛАКТИЧНА ТА ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ
565.    ПРОЦЕССЫ ЛИТЬЯ
566.    ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО
567.    ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я
568.    ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
569.    ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: НАУК. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА     РОЗВИТОК (ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ)
570.    РАДИОТЕХНИКА
571.    РАДИОФИЗИКА И РАДИОАСТРОНОМИЯ 
572.    РАДИОФИЗИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
573.    РАДІОАМАТОР
574.    РАДІОЕЛЕКТРОННІ І КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ
575.    РАДІОЕЛЕКТРОНІКА. ІНФОРМАТИКА. УПРАВЛІННЯ
576.    РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ПАЛІАТИВНА МЕДИЦИНА
577.    РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
578.    РЕЄСТРАЦІЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ОБРОБКА ДАНИХ
579.    РЕНЕСАНСНІ СТУДІЇ
580.    РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
581.    РЕСУРСОЕКОНОМНІ МАТЕРІАЛИ, КОНСТРУКЦІЇ, БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ
582.    РІДНА ШКОЛА
583.    РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКА ТВАРИН
584.    РОЗВІДКА ТА РОЗРОБКА НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ
585.    РУКОПИСНА ТА КНИЖКОВА СПАДЩИНА УКРАЇНИ
586.    САДІВНИЦТВО
587.    СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ДонГТУ
588.    СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ
589.    СВИНАРСТВО
590.    СВІТ ДИТЯЧИХ БІБЛІОТЕК
591.    СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ УКРАИНЫ
592.    СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО
593.    СЕНСОРНА ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ
594.    СЕРЦЕ І СУДИНИ
595.    СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
596.    СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ
597.    СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
598.    СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
599.    СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА
600.    СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, НАВІГАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ
601.    СІМЕЙНА МЕДИЦИНА
602.    СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК
603.    СЛОВО І ЧАС
604.    СЛОВО О ЗДОРОВЬЕ
605.    СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗБІРНИК
606.    СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ
607.    СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
608.    СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЯ
609.    СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
610.    СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
611.    СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД
612.    СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМ. ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНИ
613.    СОЦИОНИКА, МЕНТОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ
614.    СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І МОЛОДЬ
615.    СОЦІОЛОГІЧНІ СТУДІЇ
616.    СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГ
617.    СПОРТИВНА МЕДИЦИНА
618.    СТАТИСТИКА УКРАЇНИ
619.    СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ
620.    СТРОИТЕЛЬСТВО. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. МАШИНОСТРОЕНИЕ
621.    СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
622.    СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
623.    СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ
624.    СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА
625.    СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
626.    СУЧАСНА УКР. ПОЛІТИКА. ПОЛІТИКИ І ПОЛІТОЛОГИ ПРО НЕЇ
627.    СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНОЇ НАУКИ ТА ВИРОБНИЦТВА: ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ ЗАХІДНОГО ГЕОДЕЗ. Т-ВА УТГК
628.    СУЧАСНІ ІНФЕКЦІЇ
629.    СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕТАЛУРГІЇ
630.    СХІДНИЙ СВІТ
631.    СХОДОЗНАВСТВО
632.    ТАВРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
633.    ТАВРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПСИХИАТРИИ
634.    ТАВРИЧЕСКИЙ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
635.    ТАВРІЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК
636.    ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
637.    ТЕОРЕТ. И ПРИКЛАД. ПРОБЛ. РУС.
638.    ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ: 
           ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ
639.    ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ХИМИЯ
640.    ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕТАЛЛУРГИИ 
641.    ТЕОРИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТ, ПРАКТИКА ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
642.    ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ
643.    ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
644.    ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ
645.    ТЕРМОЕЛЕКТРИКА
646.    ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
647.    ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
648.    ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
649.    ТЕХНІЧНА ТЕПЛОФІЗИКА ТА ПРОМИСЛОВА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
650.    ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС АГРОПРОМИСЛОВОГО, ЛІСОВОГО ТА     ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСІВ
651.    ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
652.    ТЕХНИКА И ПРИБОРЫ СВЧ
653.    ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОН. АППАРАТУРЕ
654.    ТЕХНОЛОГІЯ І ТЕХНІКА ДРУКАРСТВА
655.    ТОВАРИ І РИНКИ
656.    ТОРГІВЛЯ І РИНОК УКРАЇНИ
657.    ТРУДЫ КРЫМСКОГО ГОС. МЕДИЦИНСКОГО УН-ТА
658.    ТРУДЫ ОДЕССКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УН-ТА
659.    ТРАВМА
660.    ТРАЕКТОРИЯ НАУКИ
661.    ТРАНСПОРТ: ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ
662.    ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
663.    ТУБЕРКУЛЬОЗ, ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ, ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ
664.    УКРАЇНСЬКИЙ АНТАРКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
665.    УКРАЇНСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ ЖУРНАЛ
666.    УКРАЇНСЬКИЙ БІОХІМІЧНИЙ ЖУРНАЛ
667.    УКР. ГЕОГРАФІЧНИЙ ЖУРНАЛ
668.    УКР. ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
669.    УКР. ЖУРНАЛ ДЕРМАТОЛОГIЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ, КОСМЕТОЛОГІЇ
670.    УКР. ЖУРНАЛ ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
671.    УКР. ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
672.    УКР. ЖУРНАЛ МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ
673.    УКР. ЖУРНАЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕЛЕМАТИКИ
674.    УКР. ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
675.    УКР. КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
676.    УКР. КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
677.    УКР. МАТЕМАТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
678.    УКР. МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС
679.    УКРАЇНСЬКА МОВА
680.    УКР. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
681.    УКР. НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
682.    УКР. ПОЛОНІСТИКА
683.    УКР. ПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
684.    УКР. РАДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
685.    УКР. РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
686.    УКР. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
687.    УКР. СОЦІУМ
688.    УКР. СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ
689.    УКР. СУДОВО-МЕДИЧНИЙ ВІСНИК
690.    УКР. ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
691.    УКР. ФІЗИЧНИЙ ЖУРНАЛ
692.    УКР. ФІЗИЧНИЙ ЖУРНАЛ (ОГЛЯДИ)
693.    УКР. ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
694.    УКРАЇНА. ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ
695.    УКРАЇНА. НАУКА І КУЛЬТУРА
696.    УПАКОВКА
697.    УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА
698.    УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ И МАШИНЫ
699.    УРОЛОГІЯ
700.    УСПЕХИ ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ
701.    УЧЕН. ЗАПИСКИ ТАВРИЧЕСКОГО НАЦ. УН-ТА ИМ. ВЕРНАДСКОГО 
702.    ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ЛІКАРСЬКА ТОКСИКОЛОГІЯ
703.    ФАРМАКОМ
704.    ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ
705.    ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
706.    ФИЗИКА АЭРОДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
707.    ФИЗИКА И ТЕХНИКА ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ
708.    ФИЗИКА НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
709.    ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ
710.    ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И ГЕНЕТИКА
711.    ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
712.    ФIЗИКО-ХIМІЧНА МЕХАНIКА МАТЕРIАЛIВ 
713.    ФІЗИЧНИЙ ЗБІРНИК
714.    ФІЗИКО-МАТЕМАТ. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМ. ТЕХНОЛОГІЇ 
715.    ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА
716.    ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
717.    ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
718.    ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ: ЗБІРНИК НАУК. ПРАЦЬ
719.    ФІЛОЛОГІЧНІ ТРАКТАТИ
720.    ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
721.    ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА
722.    ФІНАНСОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ)
723.    ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
724.    ФІТОТЕРАПІЯ
725.    ФОТОЭЛЕКТРОНИКА: МЕЖВЕД. НАУЧНЫЙ СБОРНИК
726.    ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
727.    ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОДЫ
728.    ХИСТ
729.    ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ
730.    ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ
731.    ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ
732.    ХІРУРГІЯ УКРАЇНИ
733.    ХМЕЛЯРСТВО
734.    ЦИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА
735.    ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАУК. ЧАСОПИС ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖ. ІН-ТУ     ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
736.    ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ ЖУРНАЛ
737.    ШЛЯХ ОСВІТИ
738.    ШОВКІВНИЦТВО
739.    ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ
740.    ЭКОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
741.    ЭКОЛОГИЯ МОРЯ
742.    ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ
743.    ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ
744.    ЭЛЕКТРОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
745.    ЭЛЕКТРОНИКА И СВЯЗЬ
746.    ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОАУДИТ
747.    ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
748.    ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК. ПОВІТРЯНЕ І КОСМІЧНЕ ПРАВО
749.    ЯДЕРНА ФІЗИКА ТА ЕНЕРГЕТИКА