IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Title (journal) Data Rec., Storage & Processing. — 2006. — Vol. 8, N 2.
Pages 80-92
PDF,DOC, full text
Title (article) Information Integrity in Multiphase Systems of Protecting Telecommunication Networks
Authors Mаtоv О.Ya., Vаsylenko V.S., Yudin O.К.
Kiev, Ukraine
Annotation An approach in relation to determination of characteristics of integrity of information objects both for the multiphase (multilevel) telecommunication systems on the whole and for their separate levels (phases) is offered. Tabl.: 1. Refs: 8 titles.
Key words noise, information exchange, message, exchange protocols, telecommunication system, information integrity.
References 1. «Загальні положення щодо захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціоно-ваного доступу» (НД ТЗІ 1.1-002-99).
2. «Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу» (НД ТЗІ 2.5-004-99).
3. «Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу» (НД ТЗІ 2.5-005-99).
4. Антонюк А.А., Волощук А.Г., Заславская Е.А., Суслов В.Ю. Об одном подходе в моделиро-вании защиты информации // Перша міжнародна науково-практична конференція з програму-вання УкрПРОГ, 1998. — С. 505–510.
5. Бунин С.Г., Войтер А.П. Вычислительные системы с пакетной радиосвязью. — К.: Техніка, 1989. — 223 с.
6. Василенко В.С., Будько М.М., Короленко М.П. Механізми контролю цілісності інформації та її поновлення // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення Системи захисту інформації в Україні // К.: НТУУ «КПІ», 2000. — С. 130–139.
7. Особенности сотовой системы подвижной связи стандарта GSM // на сайті http://astra.pp.ru/doc/hard/GSM,
8. Василенко В.С., Матов О.А., Будько М.М. Оцінка часу доставки повідомлень у протоколах організації обміну в телекомунікаційних системах // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004. — Т. 7, № 2. — С. 66–76.
File Stattja.doc