IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Раздел [RUS]
Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2007. — Т. 9, № 3.
[UKR]
Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2007. — Т. 9, № 3.
[ENG]
Data Rec., Storage & Processing. — 2007. — Vol. 9, N 3.
Страницы 88-97
PDF,DOC, full text
Заглавие [RUS]

[UKR]
Система формування реферативної бази даних наукових публікацій України — 10-річний досвід
[ENG]
Авторы [RUS]

[UKR]
Н. М. Мініна
[ENG]

Kiev, Ukraine
Аннотация [RUS]

[UKR]
Висвітлено принципи та технологію формування реферативної бази «Україніка наукова» та видання «Українського реферативного жур-налу «Джерело». Надано стислий аналіз вітчизняних періодичних нау-кових видань. Окреслено перспективи розвитку та використання ре-феративної бази даних.
[ENG]
Ключевые слова [RUS]

[UKR]
реферативна база даних, інформація.
[ENG]
Ссылки 1. Гончаренко А.П. та ін. Проблеми моніторингу результативності наукових робіт на основі аналізу наукових видань // НТІ. — 2005. — № 1. — С. 3–6.
2. Егоров И.Ю. Научный потенциал Украины: некоторые количественные оценки результа-тивности деятельности // Наука та наукознав. — 2003.— № 1. — С. 57–68.
3. Сорока М.Б. Становлення та розвиток системи реферування української наукової літера-тури (1991–2000 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук (07.00.08) / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 2001. — 19 с.
Файлы statja.doc