IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Відділ 101. ВІДДІЛ СИСТЕМ ОПТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завідувач відділу:

Петров Вячеслав Васильович

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки , академік НАН України,
доктор технічних наук, професор

 

 

Заступник завідувача  відділу:

Шанойло Семен Михайлович


кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Наукові напрями досліджень відділу

Фізичні основи, принципи, методи та системи оптичної реєстрації інформації.
Створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації.
Створення систем відтворення звуку та зображень з раритетних носіїв інформації.

 

Основні наукові задачі

Дослідження і розробка фізико-технічних основ побудови систем оптичного запису інформації.
Дослідження і розробка високорозподільних оптичних систем запису/відтворення цифрової інформації.
Дослідження і розробка оптичних динамічних імерсійних систем запису/відтворення цифрової інформації.
Дослідження і розробка систем керування лазерним променем.
Дослідження і розробка фотоелектричних датчиків обертання та лінійного переміщення, в тому числі інтерферометричних.
Дослідження і розробка прецизійних електромеханічних систем та вузлів обертання, позиціювання та автофокусування.
Дослідження і розробка систем підготовки даних та управління станції лазерного запису цифрової інформації на диски-оригінали.
Дослідження і розробка прецизійних систем і вузлів відтворення звуку з воскових циліндрів Едісона.
Дослідження і розробка методів і алгоритмів очищення фонограм, відтворених з раритетних носіїв.

Основні наукові досягнення

Відкритий ефект неорганічної фотолітографії, вперше в світі одержані елементи субмікронних розмірів.
Вперше в світі, за сім років до появи перших компакт-дисків, запропонована концепція оптичного диска як “єдиного носія інформації". Створено накопичувач інформації ЄС5150 на оптичних дисках ЄС5350 ємністю 2,5 Гбайт.Вперше в світі запропоновано і досліджено метод оптичного динамічного імерсійного запису інформації.
Створено накопичувач інформації ЄС5153 на оптичних циліндрах ємністю 250 Мбайт.

Запропоновано концепцію масового поширення комп'ютерної інформації по каналам широкомовного телебачення і створена електронна комп'ютерна газета "Все-Всім".

Запропоновано і досліджено принципово новий метод неруйнівного відтворення звуку з воскових циліндрів Едісона та створено відповідне прицизійне обладнання.