IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

ВІДДІЛ 201. ВІДДІЛ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

  Завідувач відділу:

 В. о. завідувача відділу

Буточнов Олександр Миколайович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

  В відділі працює 15 чоловік, в тому числі 13 наукових співробітників, серед них 6 кандидатів наук.

 

 Науковий напрям досліджень відділу

  Теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем.

 Основні наукові задачі

   Дослідження і розвиток теоретичних засад і прикладних методів створення комп'ютерних систем моніторингу динамічних об’єктів в реальному часі.     Дослідження методів та систем обробки різнорідної інформації в комп’ютерних мережах, розробка і застосування методології їх аналізу та синтезу з метою створення комплексної обстановки в Системах моніторингу. Дослідження і розвиток теоретичних засад і прикладних методів автоматизованих систем моніторингу динамічних об’єктів з мережецентричною архітектурою

 Науково дослідні роботи, що виконувались у відділі

 Відділ створено в 2007 році в зв’язку з відкриттям в інституті нового напрямку наукових досліджень, пов’язаного з розвитком теорії та прикладних методів створення систем моніторингу динамічних об’єктів в реальному часі.
   За час існування відділу виконувались НДР:
   «Теоретичні та методологічні основи створення розподілених інформаційно-аналітичних систем (ІАС) моніторингу множини динамічних об’єктів у реальному часі» (2007-2009 рр. шифр «Контроль»).
   «Розробка методів створення систем обробки інформації для моніторингу рухомих об’єктів у реальному часі» (2010-2012 рр. шифр «Моніторинг»).

Основні наукові досягнення

 Розроблено методологію проектування систем моніторингу множини динамічних об’єктів реального часу.

Розроблено методики проектування архітектури програмного комплексу обробки інформації систем моніторингу динамічних об'єктів.

Розроблено метод фільтрації та екстраполяції параметрів руху динамічних об'єктів з урахуванням обмежень щодо періоду оновлення вхідної інформації.

Розроблено методики оцінки ефективності автоматизованих систем на ранніх стадіях проектування та в процесі їх створення.

Створено дослідний зразок Центру обробки інформації по рухомим та нерухомим повітряним, наземним та надводним об’єктам (контракт № МО095 UABJ/E022D17K  від 16/11/2004р).

Створено моделюючий комплекс систем моніторингу множини динамічних об’єктів реального часу.

Створено моделюючий комплекс, що дозволяє задавати зовнішнє середовище (рух та дій наземних, надводних і повітряних об’єктів в реальному часі) та моделювати роботу різнотипних датчиків інформації.