IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Title (journal) Data Rec., Storage & Processing. — 2008. — Vol. 10, N 2.
Pages 48-52
PDF,DOC, full text
Title (article) Procedure for Hypercomplex Numerical Systems Enumeration by Method of Linear Trans-formations
Authors Odarych Ya.V.
Kiev, Ukraine
Annotation The main points of algorithm for hypercomplex numerical systems enumeration by method of linear transformations are revealed. Several results in numerical systems of second and third degree are shown. Refs.: 5 titles.
Key words hypercomplex numerical system, linear transformation, noncanonical numeric system
Ссылки 1.Синьков М.В., Каліновський Я.О., Постнікова Т.Г., Синькова Т.В. Перспективні напрямки досліджень і розвитку теорії гіперкомплексного представлення інформації // Наукові вісті Націо-нального Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». — 2002. — № 5 (25). — С. 49–53.
2. Бояринова Ю.Е., Одарич Я.В. Восстановление информации в задаче разделения секрета для гиперкомплексных числовых систем 2-го порядка с помощью алгоритма Евклида // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2004. — Т. 7, № 1. — С. 103–114.
3. Кантор И.Л., Солодовников А.С. Гиперкомплексные числа. — М.: Наука, 1973. — 144 с.
4. Синьков М.В., Калиновский Я.А., Синькова Т.В., Трубников П.В., Бояринова Ю.Е. Новые применения гиперкомплексных квадриплексных чисел. Часть 2 // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2003. — Т. 5, № 3. — С. 4–7.
5. Синьков М.В., Калиновский Я.А., Бояринова Ю.Е., Синькова Т.В., Федоренко А.В. Разра-ботка структур эффективных цифровых фильтров с помощью гиперкомплексного представления информации // Управління розвитком. — 2006. — № 6. — С. 83–84.
Файлы statja.doc