IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Title (journal) Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 1.
Pages 80-88
PDF,DOC, full text
Title (article) Programs for Controlling Authenticity and Preliminary Information Processing of the Data-вase AIS «Report» Regarding to the Resonance Crimes and Others Extraordinary Events Registra-tion on MIA of Ukraine
Authors Kudinov V.A.
Kiev, Ukraine
Annotation Algorithms of programs for controlling authenticity and nondiscrepancy of information, which is entered into database information requisites of automated information system «Report» of a Unit Оn-Duty of MIA of Ukraine, and also its preliminary processing. Fig.: 2. Refs.: 8 titles.
Key words information requisites, database, automated information system, authenticity and information nondiscrepancy, information processing.
References 1. Кудинов В.А., Рыбалко Т.В. Автоматизированное рабочее место дежурного дежурной час-ти МВД-УМВД(УМВДТ): Метод. рекомендации. — К.: РИО МВД Украины, 1996. — 100 с.
2. Кудінов В.А. Проблеми функціонування автоматизованого робочого місця чергового черго-вої частини в органах внутрішніх справ України // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми інформатизації органів внутрішніх справ України» (Україна, Київ, 15 березня 2001 р.). — К.: НАВСУ, 2002. — С. 47–51.
3. Кудинов В.А., Рыбалко Т.В. Автоматизированная система «Заявление» // Бюллетень по об-мену опытом работы МВД Украины. — 1994. — № 115. — С. 43–47.
4. Наказ МВС України від 4 жовтня 2003 р. № 1155 «Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України».
5. Кудінов В.А. Програма формування статистичної довідки про контрольні злочини та надзвичайні події Чергової частини МВС України // Науково-технічний вісник «Безпека дорожнього руху України». — 2002. — № 1(12). — С. 103–106.
6. Кудінов В.А. Програма формування довідки про розкриття злочинів, які взяті на контроль МВС України // Науково-технічний вісник «Безпека дорожнього руху України». — 2002. — № 2(13). — С. 125–129.
7. Кудинов В.А. Автоматизированный контроль качества и своевременности оперативного информирования МВД Украины // Науково-технічний вісник «Безпека дорожнього руху України». — 1999. — № 3(4). — С. 131–134.
8. Кудінов В.А. Структура бази даних автоматизованої інформаційної системи «Зведення» з обліку злочинів та надзвичайних подій, які взяті на контроль МВС України // Науково-технічний вісник «Безпека дорожнього руху України». — 2003. — № 1–2(15). — С. 57–62.
File RZOD2_04.doc