IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Раздел [RUS]
Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2005. — Т. 7, № 1.
[UKR]
Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 1.
[ENG]
Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 1.
Страницы 130-146
PDF,DOC, full text
Заглавие [RUS]

[UKR]
Організація експертної підтримки Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій при прийняті управлінських рішень
[ENG]
Organization of Expert Support of Governmental Information-Analytical System on Extreme Situations with Acceptance of Administrative Decisions
Авторы [RUS]

[UKR]
Додонов О.Г., Путятін В.Г., Валетчик В.О.
[ENG]
Dodonov А.G., Putyatin V.G., Valetchik V.А.
Kiev, Ukraine
Аннотация [RUS]

[UKR]
Організація експертної підтримки Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій при прийняті управлінських рішень
[ENG]
Organization of Expert Support of Governmental Information-Analytical System on Extreme Situations with Acceptance of Administrative Decisions
Ключевые слова [RUS]

[UKR]
надзвичайна ситуація, інформація, аналітична обробка, оцінка, експертиза, прийняття рішень, регламент.
[ENG]
extreme situation, information, analytical processing, estimation, examination, acceptance of a decision, rules.
Ссылки 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій» від 16.12.1999 р. № 2303.
2. «Концепція Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій», затверджена 27.11.1999 р.
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» від 03.08.1998 р. № 1198.
4. «Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильскої катастрофи». Затверджене Указом Президента України від 26.10.1996 р. № 1005/96.
5. ДК019-2001. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій. Введений наказом Держстандарту України від 19.11.2001 р. № 552.
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій» від 15.071998 р. № 1099.
7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» від 16.02.1998 р. № 174.
8. Регламент взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади в межах УІАС НС, затверджений директивою Начальника Цивільної оборони України — Прем’єр-міністра України від 20.10.1999 р.
9. Закон України «Про надзвичайний стан» від 31.10.95 р. № 410/95-ВР.
10. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 р. № 1550-III.
11. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. № 2245-III.
Файлы RZOD2_04.doc