IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Раздел [RUS]
Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2005. — Т. 7, № 1.
[UKR]
Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 1.
[ENG]
Data Rec., Storage & Processing. — 2005. — Vol. 7, N 1.
Страницы 52-61
PDF,DOC, full text
Заглавие [RUS]

[UKR]
Розв’язання задачі забезпечення живучості корпоративних інформаційних систем при частковому руйнуванні каналів зв’язку
[ENG]
Ensuring the Survivability of Corporate Information Systems at Partial Destruction of Com-munication Links
Авторы [RUS]

[UKR]
Флейтман Д.В.
[ENG]
Fleytman D.V.
Kiev, Ukraine
Аннотация [RUS]

[UKR]
Розглянуто задачу забезпечення живучості корпоративних інформаційних систем при част-ковому руйнуванні каналів зв’язку. Описано метод перенапрямку інформаційних потоків дугами мережі, що мають резерви по пропускній здатності. Наведено алгоритм зведення розв’язання пос-тавленої задачі до розв’язання задачі максимізації багатопродуктових потоків. Іл.: 4. Бібліогр.: 5 найм.
[ENG]
The problem of ensuring the survivability of corporate information systems at partial destruction of communication links is considered. A method of redirection of information flows to network arcs with capacity reserves is described. An algorithm of bringing the solution of a formulation problem to the solu-tion of a maximization problem for multicommodity network flows is given. Fig.: 4. Refs.: 5 titles.
Ключевые слова [RUS]

[UKR]
корпоративна інформаційна система, живучість, потоки у мережах, максимальний потік, багатопродуктовий потік, канали зв’язку.
[ENG]
сorporate information system, survivability, network flows, peak flow, multicommodity network flow, communication links.
Ссылки 1. Додонов А.Г., Флейтман Д.В. К вопросу живучести корпоративных информационных си-стем. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004. — Т. 6, № 2. — С. 33–41.
2. Зайченко Е.Ю., Зайченко Ю.П. Задача о нахождении максимального потока в сетях АТМ и метод ее решения // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Вип. 48: / [Редкол.: Кунцевич В.М. (голова) та ін.]
3. Зайченко Е.Ю. Сети АТМ: Моделирование, анализ и оптимизация. — К., 2003.
4. Флейтман Д.В. Жизненный цикл и живучесть корпоративных информационных систем. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004. — Т. 6, № 3. — С. 74–84.
5. Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях. — М.: Мир, 1974.
Файлы RZOD2_04.doc