IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Про журнал

Український реферативний журнал журнал "Джерело" було започатковано Інститутом проблем реєстрації інформації в 1995 р. У 1999 році дві найбільших інформаційних установи країни — Інститут проблем реєстрації інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (НБУВ) об'єднали зусилля з метою формування загальнодержавної реферативної бази даних “Україніка наукова” (www.nbuv.gov.ua) та випуску Українського реферативного журналу "Джерело". Метою нашої діяльності є забезпечення оперативного розповсюдження наукових результатів, одержаних вченими України у різних галузях знань.

Український реферативний журнал "Джерело" — періодичне інформаційне видання, призначене для відображення змісту друкованих в Україні наукових видань із природничих, технічних, суспільних і гуманітарних дисциплін. В ньому реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій, препринти.

Мова видання: українська, російська, англійська

Український реферативний журнал "Джерело" виходить у 4 серіях 6 разів на рік:

Серія 1 — “Природничі науки”. ISSN 1561-1086 Математика, фізика, астрономія, хімія, геологія, географія, біологія

Серія 2 — “Техніка. Промисловість. Сільське господарство”. ISSN 1561-1094 Енергетика, машинобудування, електротехніка, радіо¬техніка, електроніка, телемеханіка і обчислювальна техніка, металургія, ядерна техніка, приладобудування, гірнича справа, легка про¬мис¬ловість, харчова промисловість, лісова та деревообробна про¬мисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт та ін.

Серія 3 — “Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво”. ISSN 1561-1108 Філософія, історія, релігія, соціологія, статистика, економіка, політика, держава і право, культура, педагогічні науки, мово¬знавство, літературознавство та ін.

Серія 4 — “Медицина”. ISSN 1729-2719 Медицина, медичні науки.

Редколегія журналу

Головний редактор: Петров Вячеслав Васильович, академiк НАН України

Заступник головного редактора: Онищенко Олексій Семенович, академік НАН України

Члени редколегії журналу: М.Я. Валах, чл.-кор. НАНУ; В.Т. Грінченко, акад. НАНУ; Ю.П. Зозуля, акад. НАН України та АМН України; І.М. Коваленко, акад НАНУ; Г.О. Ковтун, чл.-кор. НАНУ; С.В. Комісаренко, акад. НАНУ; А.А. Крючин, чл.-кор. НАНУ; Ю.І. Кундієв, акад. НАН і АМН України; В.П. Кухар, акад. НАНУ; С.І. Кучук-Яценко, акад. НАНУ; Б.А. Малицький, д-р екон. наук; Д.О. Мельничук, акад. НАНУ; В.П. Семиноженко, акад. НАНУ

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ N 3138 від 25.03.1998

Контакти

Адреса редакції:

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України 2, вул. Шпака, Київ-113, 03113, Україна

Тел.:

(380-44) 454-2146 — Мініна Наталія Микитівна

(380-44) 454-2197 — Овсієнко Людмила Миколаївна

Факс:

(380-44) 241-7233.

E-mail:

djerelo@ipri.kiev.ua

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 3, проспект 40-річчя Жовтня, Київ-39, 03039, Україна

Тел.:

(380-44) 524-3116 — Зайченко Надія Яківна

Факс:

(380-44) 524-3398