IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Title (journal) Data Rec., Storage & Processing. — 2010. — Vol. 12, N 2.
Pages 33-42
PDF, full text
Title (article) Modern Technologies of Information Resources Integration
Authors Matov О.Ya, Khramova I.О.
Kiev, Ukraine
Annotation Modern information integration technologies for solving the tasks of shared information space development from existing autonomous information resources of governmental authorities while solving complex multidisciplinary problems are considered. Refs: 7 titles.
Key words information resource, integration, shared information space.
References 1. Матов О.Я. Проблеми горизонтальної інтеграції інформаційних ресурсів у багаторівневих організаційних структурах з динамічною конфігурацією / О.Я Матов, І.О. Храмова // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2007. —Т. 9, № 3.— С. 88–97.
2. Friedman T. Magic Quadrant for Data Integration Tools / Ted Friedman, Mark A. Beyer, Andreas Bitterer // Gartner RAS Core Research Note G00160825. — 2008.
3. Матов О.Я. Перспективні інформаційні технології та розвиток GRID-систем у високопродуктивних глобально-розподілених обчислювальних інфраструктурах корпоративної співпраці / О.Я. Матов, І.О. Храмова // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004. — Т. 6, № 1. — С. 85–98.
4. Матов О.Я. Проблеми використання GRID-технології як базису інтеграції інформаційно-аналітичних ресурсів для підтримки процесів електронного урядування / О.Я Матов, І.О. Храмова // Вісті Академії інженерних наук України. — 2005. —№ 2 . — С. 82–89.
5. Матов О.Я. Динамічна інтеграція інформаційних ресурсів єдиної інформаційної інфраструктури ринку електроенергії / О.Я Матов, І.О. Храмова // Функціонування та розвиток ринків електроенергії та газу: зб. наук. праць / Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України ім. Г.Є. Пухова. — К., 2006.— С. 93–98.
6. Mehdi Hatami SOA: Providing Enterprise-Wide Information Access // InfoManagement Direct.— April 13, 2007. — Режим доступу: http://www.information-management.com/infodirect/20070413/1080889-1.html
7. Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Message Queuing. — Режим доступу: http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/msmq/default.mspx
Файлы 2009-1-5.pdf