IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Раздел [RUS]
Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2009. — Т. 11, № 1.
[UKR]
Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2009. — Т. 11, № 1.
[ENG]
Data Rec., Storage & Processing. — 2009. — Vol. 11, N 1.
Страницы 33-42
PDF, full text
Заглавие [RUS]
Современные технологии интеграции информационных ресурсов
[UKR]
Сучасні технології інтеграції інформаційних ресурсів
[ENG]
Modern Technologies of Information Resources Integration
Авторы [RUS]
Матов А.Я., Храмова И.А.
[UKR]
О. Я. Матов, І. О. Храмова
[ENG]
Matov О.Ya, Khramova I.О.
Kiev, Ukraine
Аннотация [RUS]
Рассмотрены современные информационные технологии интеграции данных для решения задач создания объединенного информационного пространства из имеющихся автономных информационных ресурсов органов государственного управления при решении сложных многопрофильных задач. Библиогр.: 7 наим.
[UKR]
Розглянуто сучасні інформаційні технології інтеграції даних для вирішення завдань створення об’єднаного інформаційного простору з існуючих автономних інформаційних ресурсів органів державного управління під час вирішення складних багатопрофільних завдань.
[ENG]
Modern information integration technologies for solving the tasks of shared information space development from existing autonomous information resources of governmental authorities while solving complex multidisciplinary problems are considered. Refs: 7 titles.
Ключевые слова [RUS]
информационный ресурс, интеграция, разделяемое информационное пространство.
[UKR]
інформаційний ресурс, інтеграція, розподілений інформаційний простір.
[ENG]
information resource, integration, shared information space.
Ссылки 1. Матов О.Я. Проблеми горизонтальної інтеграції інформаційних ресурсів у багаторівневих організаційних структурах з динамічною конфігурацією / О.Я Матов, І.О. Храмова // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2007. —Т. 9, № 3.— С. 88–97.
2. Friedman T. Magic Quadrant for Data Integration Tools / Ted Friedman, Mark A. Beyer, Andreas Bitterer // Gartner RAS Core Research Note G00160825. — 2008.
3. Матов О.Я. Перспективні інформаційні технології та розвиток GRID-систем у високопродуктивних глобально-розподілених обчислювальних інфраструктурах корпоративної співпраці / О.Я. Матов, І.О. Храмова // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004. — Т. 6, № 1. — С. 85–98.
4. Матов О.Я. Проблеми використання GRID-технології як базису інтеграції інформаційно-аналітичних ресурсів для підтримки процесів електронного урядування / О.Я Матов, І.О. Храмова // Вісті Академії інженерних наук України. — 2005. —№ 2 . — С. 82–89.
5. Матов О.Я. Динамічна інтеграція інформаційних ресурсів єдиної інформаційної інфраструктури ринку електроенергії / О.Я Матов, І.О. Храмова // Функціонування та розвиток ринків електроенергії та газу: зб. наук. праць / Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України ім. Г.Є. Пухова. — К., 2006.— С. 93–98.
6. Mehdi Hatami SOA: Providing Enterprise-Wide Information Access // InfoManagement Direct.— April 13, 2007. — Режим доступу: http://www.information-management.com/infodirect/20070413/1080889-1.html
7. Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Message Queuing. — Режим доступу: http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/msmq/default.mspx
Файлы 2009-1-5.pdf