IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Title (journal) Data Rec., Storage & Processing. — 2009. — Vol. 11, N 4.
Pages 43-50
PDF, full text
Title (article) Information-Analytical System for Controlling Execution of Governmental Decisions
Authors Gora O.B.
Kiev, Ukraine
Annotation The state of development of information-analytical systems for controlling governmental authorities of Ukraine is considered. Problems, which restrain their further development, are revealed, and the ways of their solution are offered. Refs: 14 titles.
Key words circulation of documents, information-analytical system, information exchange, control, governmental authorities.
References 1. Додонов О.Г. Архітектура автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади / О.Г. Додонов, О.В. Нестеренко, М.М. Будько // Мат. машини і системи. — 2003. — № 3, 4. — С. 138–146.
2. Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію» // Голос України. — 1992. — № 217.
3. Закон України від 19.06.1993 № 964-IV «Про основи національної безпеки України» // Офіційний вісник України. — 1993. — № 29. — С. 1433.
4. Закон України від 18.11.1993 № 1280-IV «Про телекомунікації»// Офіційний вісник України. — 1993. — № 51. — С. 2644.
5. Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації» // Офіційний вісник України. — 1998. — № 10. — С. 375.
6. Информационная безопасность систем организационного управления. Теоретические основы: в 2 т. / H.A. Кузнецов, В.В. Кульба, Е.А. Микрин и др.; [отв. ред. Н.А. Кузнецов, В.В. Кульба]. — М.: Наука, 2006. —Т. 1. — 2006. —495 с.
7. Морозов А.О. Інформаційно-аналітичні технології підтримки прийняття рішень на основі регіонального соціально-економічного моніторингу / А.О. Морозов, В.Л. Косолапов. — К.: Наук. думка, 2002. — 229 c.
8. Нестеренко О.О. Основи побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади / О.О. Нестеренко. — К.: Наук. думка, 2005. — 627 с.
9. Указ Президента України від 31.05.1993 № 186 «Про державну політику інформатизації України» // Урядовий кур’єр. — 1993. — № 89–90.
10. Указ Президента України від 21.07.1997 № 663 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 червня 1997 року «Про невідкладні заходи щодо впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин» // Урядовий кур’єр. — 1997. — № 133–134.
11. Указ Президента України від 14.07.2000 № 887 «Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади» // Офіційний вісник України. — 2000. — № 29.— С. 1201.
12. Указ Президента України від 31.07.2000 № 928 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» // Офіційний вісник України. — 2000.— № 31. — С. 1300.
13. Указ Президента України від 06.12.2001 № 1193 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року «Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України» // Офіційний вісник України. — 2001.— № 50. — С. 2228.
14. Указ Президента України від 20.10.2005 № 1497 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» // Урядовий кур’єр. — 2005. — № 207.
Файлы 2009-4-6.pdf