IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Title (journal) Data Rec., Storage & Processing. — 2010. — Vol. 12, N 2.
Pages 143-150
PDF, full text
Title (article) Development of Information Technologies in the Field of Intellectual Property
Authors Ivanenko P.I.
Kiev, Ukraine
Annotation The issues, solution of which would ensure the distance preparation and filing of electronic applications for the objects of intellectual property rights by using electronic digital signature by telecommunication meansare considered. Refs: 6 titles.
Key words examination body, electronic application, electronic documents circulation, electronic digital signature, electronic documents, intellectual property, information technologies, intellectual property right, electronic application filing technology.
References 1. Іваненко П.І. Перехід до використання безпаперової інформаційної технології у процесах набуття прав на об’єкти промислової власності / П.І. Іваненко // Інтелектуальна власність. — 2009. — № 9. — С. 19–23.
2. Іваненко Петро. Про впровадження електронного документообігу, електронних документів і електронного цифрового підпису у закладі експертизи / Петров Іваненко // XIV Международная научно-практическая конференция «Атуальные проблемы интеллектуальной собственности». Материалы выступлений. — К.: Государственный департамент интеллектуальной собственности МОН Украины, 2009. — С. 186–190.
3. Іваненко Ігор. Правове забезпечення подання заявки на промисловий зразок у формі електронного документа / Ігор Іваненко // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2009.— № 6. — С. 74–80.
4. Іваненко Ігор. Правове забезпечення використання електронного документообігу, електронних документів та електронного підпису у процесі набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку / Ігор Іваненко // Часопис Київського університету права. — 2009. — № 4. —С. 251–257.
5. Іваненко Ігор. Організаційно-правові основи впровадження технології електронного подання заявок на об’єкти промислової власності в Україні з урахуванням міжнародного досвіду / Ігор Іваненко // XIV Международная научно-практическая конференция «Атуальные проблемы интеллектуальной собственности». Материалы выступлений. — К.: Государственный департамент интеллектуальной собственности МОН Украины, 2009.— С. 198–209.
6. Іваненко Ігор. Правове забезпечення впровадження безпаперових інформаційних технологій у закладі експертизи / Ігор Іваненко, Петро Іваненко // XV Международная научно-практическая конференция «Атуальные проблемы интеллектуальной собственности». Материалы выступлений. — К.: Государственный департамент интеллектуальной собственности МОН Украины, 2010. — С. 130–139.
Файлы 2010-2-13.pdf