IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Раздел [RUS]
Регистрация, хранение и обраб. данных. — 2011. — Т. 13, № 2.
[UKR]
Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2011. — Т. 13, № 2.
[ENG]
Data Rec., Storage & Processing. — 2011. — Vol. 13, N 2.
Страницы 80-85
PDF, full text
Заглавие [RUS]

[UKR]
Захист інформації від несанкціонованого розповсюдження мережею Інтернет без поси- лання на першоджерело
[ENG]
Information Protection against Unauthorized Distribution in the Internet without Reference to the Source
Авторы [RUS]

[UKR]
Андрущенко Д.М., Козіна Г.Л., Карпуков Л.М.
[ENG]
Andrushchenko D.M., Kozina G.L., Karpukov L.M.
Kiev, Ukraine
Аннотация [RUS]

[UKR]
Розглянуто проблему порушення авторських прав при розміщенні інформації в мережі Інтер- нет. Запропоновано спосіб, що дозволяє створювати перешкоди для порушення авторського права при публікації інформації в мережі Інтернет. Іл.: 2. Бібліогр.: 11 найм.
[ENG]
The problem of infringement of copyright when locating information in the Internet is considered. A method allowing to create barriers to infringement of copyright at publishing information in the Internet is proposed. Fig.: 2. Refs: 11 titles.
Ключевые слова [RUS]

[UKR]
текстова інформація, захист, авторське право, Інтернет.
[ENG]
text information, protection, copyright, Internet.
Ссылки 1. Язык разметки гипертекста [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
2. Склад електронного фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/eb/pub.html
3. Система защищенного просмотра документов DefView [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://diss.rsl.ru/?menu=infoblockru/infoblockru42/
4. Пример внедрения программы DefView в Российскую государственную библиотеку [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.shoft.ru/clients/case_rsl/
5. Screenshot Captor [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.donationcoder.com/ Software/Mouser/screenshotcaptor/
6. Protect PDF Files and Documents [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.adobe.com/products/acrobatpro/protect-pdf-files-documents.html
7. Secure PDF File Viewer for Complete PDF File Security [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.locklizard.com/pdf_security_viewer.htm
8. Скляров Д.В. Искусство защиты и взлома информации [Электронный ресурс] / Д.В Скля- ров. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — 288 с.
9. Пат. 5194 Україна, МПК G06F12/14,G06K13/24. Спосіб захисту програмної продукції від несанкціонованого використання та копіювання [Електронний ресурс] / Г.М. Дашкієв. — № 20040706182; заявл. 26.07.2004; опубл. 15.02.2005, Бюл. № 2, 2005 р. — 6 с.: іл.
10. Пат. 38479 Україна, МПК G06K15/22. Спосіб захисту тестової, табличної та графічної інформації / М.А. Заркевич. — № u200810199; заявл. 08.08.2008; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1, 2009 р. — 7 с.: іл.
11. Технология полиграфического метода защиты документов [Электронный ресурс]. — Ре- жим доступа: www.securesoft.ru
12.Заявка U201008671 Україна. Спосіб захисту інформації від несанкціонованого розпов- сюдження без посилання на першоджерело / Д.М. Андрущенко, Л.М. Карпуков, Г.Л. Козіна. — Заявл. 12.07.2010.
13. Коржик В.И. Строгая аутентификация двоичных изображений без внесения искажений / В.И. Коржик, М.А. Зубарев // Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы. — ФГУП «Политехника». — Санкт-Петербург, 2008. — № 1. — С. 63–69.

Файлы 2011-2-9.pdf