Skip to main content

Відділ 102. ВІДДІЛ ЦИФРОВИХ МОДЕЛЮЮЧИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЦИФРОВИХ МОДЕЛЮЮЧИХ СИСТЕМ

Завідувач відділу:
Додонов Олександр Георгійович,
Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор
Наукові напрями досліджень відділу
Фундаментальні дослідження з теоретичних основ і прикладних методів створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах. Методи та системи підтримки прийняття рішень.
Основні наукові задачі
Розвиток теорії інформаційно-аналітичних систем та розробка методів побудови інформаційно-аналітичних систем різного призначення. Розвиток теорії живучості комп'ютерних систем, дослідження та розробка методів та засобів забезпечення живучості інформаційно-аналітичних систем. Розробка методів і засобів побудови підсистем управління і адміністрування територіально-розподілених комп'ютерних мереж. Дослідження та створення інформаційних технологій для корпоративних комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем. Дослідження та розробка технологій аналітичної діяльності у корпоративних інформаційно-аналітичних системах. Розробка науково-методичних основ формування інформаційної політики.
Дослідження та розробка методів захисту інформації у комп'ютерних системах і мережах. Дослідження та розробка технологій безпечної роботи з інформаційним ресурсом у розподілених системах.

Основні розробки
Розроблені та впроваджені в серійне виробництво:

 • Проблемно-орієнтовані обчислювальні машини і системи. 

Розроблені та введені в експлуатацію:

 • Система моделювання ДИСИМ.
 • Розподілена інформаційна система галузевої обчислювальної мережі СЕТИС.
 • Обчислювальна система для розв'язання задач оперативно-організаційного керування ДИСУП.
 • Інформаційно-обчислювальна система для керування повсякденною діяльністю авіапідприємства - Лотограф.
 • Інформаційно-обчислювальна система для оперативного управління на сучасному авіапідприємстві - Внуково.
 • Інформаційно-обчислювальна система для автоматизації управління інженерно-авіаційним забезпеченням корабельною авіацією - АНК.
 • Автоматизована інформаційна система для управління інженерно-технічним забезпеченням штабу озброєння Збройних сил України - Технологія.
 • Автоматизована система управління тренажно-моделюючим комплексом Центру підготовки космонавтів ім. Ю.О.Гагаріна -ТМК.
 • Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних ситуацій.
 • Інформаційна система Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України.
 • Програмно-апаратний комплекс національного реєстру українських інформаційних ресурсів.
 • Система інформаційно-аналітичного забезпечення Ради національної безпеки і оборони України.
 • Інформаційно-аналітична система потенційно-небезпечних об'єктів поводження з радіоактивними відходами в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.
 • Система інформаційно-аналітичного забезпечення Рахункової палати України.
 • Системи спеціального призначення, які розроблені за контрактами з іншими країнами.

Розроблені та прийняті концепції

 • Створення і впровадження Урядової інформаційно аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.
 • Державної інформаційної політики України.
 • Створення системи забезпечення інформаційної безпеки Державної податкової служби України.
 • Інформаційної політики з питань євроатлантичної інтеграції України; інформаційної безпеки України.
 • Розвитку інформаційного суспільства України.