Skip to main content

Відділ 103. ВІДДІЛ ОПТИЧНИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ в тому числі: Ужгородська лабораторія матеріалів оптоелектроніки та фотоніки

Завідувач відділу:
Крючин Андрій Андрійович, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор 
Наукові напрями досліджень відділу
Фізичні основи, принципи, методи та системи оптичної реєстрації інформації. Створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації. Розробка методів та створення систем комп'ютерних мереж банків та баз даних і знань.
Основні наукові задачі
Дослідження і розробка технології виготовлення оптичних носіїв для довготермінового зберігання даних. Дослідження і розробка методів надщільного оптичного запису інформації. Формування бази даних рефератів наукових періодичних видань України. Дослідження і розробка матеріалів для багатошарових носіїв і носіїв з надщільним записом інформації. Дослідження і розробка методів виготовлення металевих копій з мікрорельєфних структур. Дослідження і розробка прецизійних систем позиціонування променя лазера на поверхню оптичних носіїв. Моделювання геометричних та оптичних характеристик світлоповертальних структур, що використовуються в дорожньому господарстві та в офтальмології.

Основні наукові досягнення

 • Розроблена технологія виготовлення оптичних дискових носіїв з мікрорельєфною структурою в прозорих неорганічних високостабільних матеріалах.
 • Розроблена технологія запису даних на диски-оригінали з органічними і неорганічними фоторезистами .
 • Створена технологія виготовлення металевих копій товщиною 0,05-5 мм з підкладок, на поверхні яких сформовані мікрорельєфні структури.
 • Досліджені і розроблені фізико-технічні методи верифікації та ідентифікації компакт-дисків.
 • Досліджені і розроблені методи фотолюмінесцентного запису на оптичні носії, синтезовані і досліджені композитні матеріали для створення оптичних носіїв з фотолюмінесцентним записом.
 • Побудовані математичні моделі близькопольових оптичних фокусуючих систем з високим пропусканням.
 • Досліджено вплив термічного і лазерного відпалу на магнітоімпедансний ефект в нанокристалічних сплавах на основі кобальту.
 • Досліджені спектральні характеристики поверхонь оптичних носіїв та визначені вимоги до якості їх обробки.
 • Розроблені високоефективні п'єзоелектричні системи автоматичного фокусування лазерного випромінювання на оптичні носії.
 • Створена система реферування наукових періодичних видань України, організовано формування бази даних рефератів наукових періодичних видань України та видання паперової і комп'ютерної версії Українського реферативного журналу Джерело (спільно з Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського).
 • Розроблено методи оптимізації та створено сучасні асиметричні світлоповертальні елементи для оснащення автошляхів, визначено баланс витрат світлового потоку в мікропризмових оптичних компенсаторах косоокості.