IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
Title (journal) Data Rec., Storage & Processing. — 2011. — Vol. 13, N 4.
Pages 39-50>
PDF,DOC, full text
Title (article) Matrix Noise-Proof Cryptographic Transformations
Authors Mаtоv О.Ya., Vаsylenko V.S., Vаsylenko M.Y.
Kiev, Ukraine
Annotation The use of block cryptographic transformation for problems of supporting privacy of information objects of the automated systems is offered. Fig.: 4. Refs: 8 titles.
Key words information, privacy, cryptographic transformations, noise, distortion, restoration.
References 1. Нормативний документ Системи технічного захисту інформації «Загальні положення про захист інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу» (НД ТЗІ 1.1-002-99).
2. Нормативний документ Системи технічного захисту інформації «Критерії оцінки захище- ності інформації в комп’ютерних системах від НСД» (НД ТЗІ 2.5-004-99).
3. Нормативний документ Системи технічного захисту інформації «Класифікація автомати- зованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від не- санкціонованого доступу» (НД ТЗІ 2.5-005-99).
4. Введение в криптографию / Под. ред. В.В. Ященко. — СПб.: Питер, 2001. — 288 с.: іл.
5. Василенко В.С. Цілісність інформації в автоматизованих системах / В.С. Василенко, М.П. Короленко // Корпоративні системи. — 1999. — № 3. — С. 52–57.
6. Василенко В.С. Використання методу завадостійкої криптографії в системах обробки кре- дитно-фінансової інформації / В.С. Василенко, С.Г. Курочкін // Машинна обробка інформації. Міжвідомчий науковий збірник. — Вип. 60. — 1997. — С. 169–174.
7. Василенко В.С. Механізми контролю цілісності та її поновлення / В.С. Василенко, М.М Будько, М.П. Короленко // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. — 2000. — С. 130–139.
8. Василенко В.С. Варіант завадостійкого криптографічного перетворення / В.С. Василенко, В.М. Горицький // Современные проблемы телекоммуникаций: зб. доповідей на 6-й міжнародній наук.-техн. конф. 19-22 серпня 2003 р. (Ч. 1) // Одеська національна академія зв’язку ім. А.С. По- пова.— С. 71-73.
File 4-5.pdf