IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

НОРМА

«Дослідження та розробка адаптивних технологій організації обчислень і математичне моделювання вузлів глобальних архітектур для інформаційних систем державного управління»

 

Метою проекту є створення теоретичних основ, аналітичного апарату, математичних моделей та технологій адаптивного управління  обчислювальними операційними вузлами, які мають підтримувати розосереджені обчислення за вимогою органів державного управління  в державній обчислювальній мережі, побудованій на базі концепції хмарних обчислень.

 

Ідея проекту полягає у застосуванні для реалізації  обчислювальних процесів на підтримку прийняття рішень в державному управлінні  архітектурних, інфраструктурних рішень та  технологічних підходів GRID середовищ та концепції комунальних обчислень і її сучасного наступника – концепції «хмарних» обчислень у поєднанні з організаційним відокремленням віртуального архітектурного прошарку. На згаданий віртуальний прошарок будуть покладені завдання аналізу, організації та контролю  процесів реєстрації, залучення, семантичного погодження, застосування та вилучення (повернення) наявних інформаційних ресурсів, наданих у загальне використання, у глобально розподілених обчислювальних процесах «за вимогою».

 

У зв’язку із інноваційним характером загальної концепції, існуючим розмаїттям архітектурних варіантів побудови інфраструктури, динамічним характером середовища виконання та цілою низкою ролей, що можуть відігравати в загальному процесі  окремі операційні вузли, мають бути закладені певні теоретичні основи аналізу їх функціонування, створені відповідний аналітичний апарат та моделі. Очікувані результати дослідження дозволять як визначатись із проектними рішенням під час організації подібних інфраструктур, так і оцінювати поточний стан обчислювального процесу під час його виконання на тих чи інших вузлах інфраструктури та обирати механізми адаптації до критичних для виконання операційних умов, що склалися.