Skip to main content

Щорічна підсумкова наукова конференція 2022 року

У вересні  2022 року відбудеться щорічна науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних». До участі в роботі конференції запрошуються науковці та інженерно-технічні спеціалісти. На конференції будуть розглянуті результати досліджень за науковими напрямами:

–-фізичні основи, принципи, методи та системи реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації;

–-теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, створення системпідтримки прийняття рішень;

–-розробка методів створення системи комп'ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань;

–-створення систем відтворення інформації з раритетних носіїв;

–-теоретичні основи і прикладні методи комп'ютерного моделювання;

–-створення автоматизованих систем моніторингу множини рухомих об'єктів у реальному часі.

Кінцевий термін подачі тез доповідей 11 квітня  2022р.

Планується видати тези доповідей конференції. Тези доповідей надсилати в електронному вигляді на адресу nvs@ipri.kiev.ua, а в паперовому вигляді надавати Cолоніній Н.В. (тел. 1-47, к 4-8)

 Вимоги до тез доповідей додаються.

1. Матеріали надаються в електронному вигляді у форматі Microsoft Word 2003 (*.doc).

2. Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обґрунтування отриманих результатів та висновки.

3. Обсяг тез - 2 повні сторінки (зі списком літератури) формату A4.

4. Поля з усіх боків - 2 см.

5. У верхньому лівому кутку вказується УДК.

6. Назва статті - посередині прописними літерами, шрифт 14пт, Тimes New Roman, напівжирний.

7. Далі через один інтервал розміщуються прізвище та ініціали автора - шрифт 12пт, Тimes New Roman, напівжирний курсив, вирівнювання посередині. Тези щорічної підсумкової конференції є одноосібною публікацією.

8. Далі через один інтервал – текст тез основним стилем; основний стиль - шрифт 12пт, Тimes New Roman, міжрядковий інтервал - 1; абзац - 1см; вирівнювання за шириною;

9. Заголовки структурних частин друкуються зліва з інтервалом 6 пт. перед абзацом та виділяються жирним шрифтом.

10. Назва таблиці розташовується посередині; наповнення таблиці - шрифт 10пт, Тimes New Roman. Зверху та знизу таблиця відокремлюється від основного тексту пустими рядками.

11. Рисунки групуються як один об’єкт, приводяться до формату - відтінки сірого, розміщення по центру, назва рисунку після нього по центру. Зверху та знизу рисунок відокремлюється від основного тексту пустими рядками. В тезах має бути не більше одного рисунка.

12. Всі формули набираються в редакторі Microsoft Equation;

13. Пронумерований список літератури розміщується через рядок від основного тексту шрифт 10 пт, Тimes New Roman.

14. Кількість посилань повинно бути не більше 5.

                       Орг. комітет конференції

Щорічна підсумкова наукова конференція 2021 року

18-19 травня 2021 року відбулася щорічна підсумкова науково-технічна конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних». Відкрив конференцію Петров Вячеслав Васильович-директор інституту, академік НАН України. В роботі конференції взяли участь науковці та інженерно-технічні спеціалісти. Програма конференції. Тези доповідей  надруковані в збірнику наукових праць ІПРІ НАН України “Реєстрація зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція”. Зміст збірника наукових праць  2021 р.

Конференція пройшла в особливих умовах з дотриманням медичних вимог в умовах пандемії.

Міжнародна конференція «Кластерні та наноструктурні матеріали» («Clusters and nanostructured materials (CNM-6’2020)»»

 

5–9 жовтня 2020 року в смт. Чинадієво, Мукачівського району Закарпатської області на базі відпочинку «Водограй» відбулася Міжнародна конференція «Кластерні та наноструктурні матеріали» («Clusters and nanostructured materials (CNM-6’2020)»).

Тематика конференції:

– розмірні ефекти і самоорганізація наносистем;

– структура і властивості низькорозмірних систем;

– напівпровідникові наносистеми та наноструктури;

– металічні і вуглецеві наноматеріали;

– плівки, покриття та поверхневі наносистеми;

– супрамолекулярні структури, аерогелі, колоїдні системи;

– біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині;

– діагностика та моделювання наноструктур і нанорозмірних систем;

– технології одержання наноматеріалів;

– практичне застосування наноматеріалів.

Робочі мови конференції – англійська, українська, російська.

У рамках цього заходу була проведена сателітна конференція проекту ACCELERATE програми H2020.

Програма та матеріали конференції

Щорічна науково-технічна конференція 

28-29 вересня в  ІПРІ НАНУ відбулася щорічна науково-технічна конференція «Реєстрація зберігання і обробка даних». До участі в роботі якої були запрошені науковці та інженерно-технічні спеціалісти. На конференції були представлені 60 стендових доповідей про результати досліджень за науковими напрямами:

  • фізичні основи, принципи, методи та системи реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації;

  • теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, створення системпідтримки прийняття рішень;

  • розробка методів створення системи комп'ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань;

  • створення систем відтворення інформації з раритетних носіїв;

  • теоретичні основи і прикладні методи комп'ютерного моделювання;

  • створення автоматизованих систем моніторингу множини рухомих об'єктів у реальному часі.

Відкрив конференцію Петров Вячеслав Васильович- директор інституту академік НАН України, доктор технічних наук. Конференція пройшла в особливих умовах з дотриманням медичних вимог в умовах пандемії.