Skip to main content

Відділ аспірантури

 Завідувач відділу:
Тараненко Надія Іванівна

 тел.  (044) 454 22 34,  454 22 01
 В інституті проводиться навчання зі спеціальностей

  •    122 Комп'ютерні науки (відповідно до наказу № 183Л від 28 серпня 2017 року ліцензійної комісії МОН України);
  •    123 Комп'ютерна інженерія (відповідно до наказу № 160Л від 21 липня 2017 року ліцензійної комісії МОН України).

 Інститут проводить набір аспірантів на навчання за спеціальностями 122 Комп'ютерні науки та 123 Комп'ютерна інженерія. Прийом документів та зарахування до аспірантури проводяться згідно Правил прийому до аспірантури Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, довідки за телефоном (044) 454 22 34,  454 22 01.

                  ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Підготовка докторів філософії в аспірантурі здійснюється за 2-науковими програмами.

 Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний:

  • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми
  • здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей,

          розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності

  • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності

  • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну,  теоретичне та/або практичне значення
  • захистити дисертацію. 

Описи освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії

 

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-наукова програма

Код

Назва

 

12 Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

 

Перелік аспірантів  ІПРІ НАНУ на 01.01.2021 року 

До уваги аспірантів

Шановні аспіранти та випускники аспірантури !

З 29 жовтня 2020 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167».

Зміни визначають продовження строків проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії до 30 червня 2021 року.

Здобувачі, які закінчили аспірантуру, мають право захистити дисертацію протягом шести місяців після відрахування з аспірантури.

Удосконалено процедуру проведення попередньої експертизи дисертації здобувача ступеня доктора філософії.

Нормативні документи, які стосуються Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (PhD):