IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Об'єм"

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Дослідження і розробка алгоритмів реконструкції в комп'ютерній томографії для просторів з числом вимірів більше двох

(“ОБЪЕМ”)

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НИР: 207 с., 41 мал., 25 табл., 83 джерело.

Об'єктом дослідження є алгоритми реконструкції томографічних зображень для систем другого і вищого порядків.

Робота спрямована на підвищення ефективності і продуктивності процедур реконструкції у комп'ютерній томографії для систем другого і вищого порядків.

Метод дослідження – метод математичного моделювання з використанням алгоритмів інтегральної геометрії і нетрадиційних числових систем.

У роботі запропонована модифікація методу Фелдкампа для реконструкції в конусних пучках. Застосування модифікованого алгоритму дозволило скоротити більш, ніж у 2,5 рази кількість арифметичних операцій, у сотні разів зменшити число обчислень вагових коефіцієнтів і кількість операцій при векторних обчисленнях. Запропонована групова обробка п'яти сусідніх ракурсів дозволила в 5 разів зменшити інтенсивність обміну між пам'яттю матриці і сигнальним процесором, у 5 разів скоротити час обчислення, пересилання, настроювання і множення вагових множників.

Розроблені в даній роботі оптимізовані графи асемблерних циклів конвеєрних обчислень на сигнальних процесорах з фіксованою крапкою дозволили скоротити повний час обчислень за один такт, що відкриває можливість робити реконструкцію томографічного зображення в реальному масштабі часу.

У роботі досліджені можливості побудови інтегральних реконструктивних перетворень для просторів четвертого порядку.

На основі класичного підходу Фелдкампа розроблені алгоритми і створений програмний моделюючий комплекс для реконструкції об'ємних томографических зображень і їх візуалізації..

Проведено комп'ютерне моделювання розроблених алгоритмів реконструкції томографічних зображень для конусних пучків і проведений порівняльний аналіз результатів моделювання.

 

 

 

3D ТОМОГРАФІЯ, КОНУСНИЙ ПУЧОК, АЛГОРИТМ РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЗВОРОТНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, “ШВИДКА” ЗГОРТКА, ПОГРІШНОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ, СИГНАЛЬНІ ПРОЦЕСОРИ, ПАРАЛЕЛЬНО-КОНВЕЄРНІ ОБЧИСЛЕННЯ.

 

 

Умови одержання звіту: за договором. 03113, Київ-113,

вул. Н. Шпака, ИПРИ НАН України.