IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Мережа-99"

“СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕГРОВАНИХ

КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ З РОЗПОДІЛЕНИМИ БАЗАМИ ДАНИХ

(КІКС РБД) ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО

ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ЇХ АРХІТЕКТУРИ”

(“МЕРЕЖА - 99”)

 

 

РЕФЕРАТ

Заключний звіт про виконання НДР: 50с., 1 рисунок, 11 джерел.

Об’єкт дослідження

Мета роботи

Метод дослідження

Однією із найбільш важливих задач сьогодення, які потребують першочергового вирішення, є задача створення корпоративних (відомчих) комп’ютерних систем з розподіленими базами даних. Вирішення цієї задачі можливе шляхом докладного аналізу функцій та задач, що вирішуються цими системами та створення зручного механізму розробки їх архітектур.

Ця НДР направлена на висвітлення особливостей розбудови КІКС РБД. В роботі запропонован системний підхід до розв’язання ряду важливих задач, що мають місце при створенні таких систем та баз даних.

Результати НДР використовувалися при створенні Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, замовником якої є МНС України, а також можуть бути упроваджені при виконанні ряду робіт, які, насамперед, пов’язані зі створенням різноманітних розподілених баз даних з географічно віддаленими компонентами, при побудові багаторівневих проблемно-орієнтованих комп’ютерних систем для вирішення прикладних задач будь-якої проблемної області.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОРПОРАТИВНА ІНТЕГРОВАНА КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА, РОЗПОДІЛЕНА БАЗА ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ, МЕРЕЖА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ, АРХІТЕКТУРА.

- системний аналіз та синтез складних структур, моделювання систем. – аналіз структур КІКС та розробка принципів та методологічних основ їх побудови. – особливості побудови архітектури корпоративних інтегрованих комп’ютерних систем з розподіленими базами даних та технологічний процес її розробки.