IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Зірка-2"

Дослідження технологій безпечної роботи з інформаційним ресурсом у розподілених системах

(“ЗІРКА-2”)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 198с., 11 рис., 3 табл., 65 джерел.

Об’єкт дослідження - розподілені інформаційні системи.

Мета роботи - дослідження інформаційних технологій для підвищення безпеки роботи з інформаційними ресурсами розподілених систем. Аналіз методів та засобів забезпечення живучості розподілених інформаційних систем для організації технологій безпечної роботи з інформаційним ресурсом.

Методи дослідження - системний аналіз, теорія інформації, теорія обчислювальної техніки, теорія живучості.

Досліджені особливості комп’ютерних інформаційних технологій і проблеми захищеності інформаційних ресурсів, проаналізовані особливості механізмів забезпечення живучості розподілених систем з метою їхнього використання для організації безпечної роботи з інформаційним ресурсом. Розроблені концептуальні засади створення технологій безпечної роботи з інформаційним ресурсом у розподілених системах. Напрацьована методика організації безпечної роботи з інформаційним ресурсом у розподілених інформаційних системах, яка апробована при створенні Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, Системи національних електронних інформаційних ресурсів, Системи інформаційно-аналітичного забезпечення Ради національної безпеки і оборони України та системи обробки інформації спеціального призначення.

РОЗПОДІЛЕНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЖИВУЧІСТЬ І БЕЗПЕКА.

Умови отримання звіту: за договором.

03113, м.Київ, вул. М. Шпака, 2, ІПРІ НАН України.