IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Захист"

Розробка фізико-технічних методів верифікації та ідентифікації компакт-дисків

(шифр "Захист") 2005

РЕФЕРАТ
звіт по НДР: с. 115, рис. 45, табл. 5, джерел 118

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: методи створення захисних елементів на поверхні компакт-дисків, які дозволяють здійснювати їх ідентифікацію. В роботі наведено результати дослідження впливу ідентифікаційних елементів на характеристики оптичних носіїв, характеристик підкладок компакт-дисків.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: розробка фізико-технічних основ технології створення захисних елементів на поверхні компакт-дисків, розробка технології верифікації компакт-дисків.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
1. На базі аналізу вимог до захисту компакт-дисків від несанкціонованого копіювання розроблено комплекс технічних і програмних заходів для нанесення захисних елементів.
2. Розроблений апаратно-програмний комплекс запису графічних ідентифікаційних елементів з високою роздільною здатністю в зоні "lead-out" компакт-дисків.
3. Запропоновані методи створення водяних знаків на інформаційній поверхні компакт-дисків з використанням технологій модифікації поверхні підкладок дисків-оригіналів та керування процесами експонування шару фоторезисту.
4. Запропоновані методи ідентифікації компакт-дисків з використанням фотолюмінесцентних маркерних позначок, виготовлених шляхом включення органічного барвника або композиції барвник-цеоліт до захисного акрилового шару компакт-диску. Запропоновані додаткові методи захисту від підробок ідентифікаційних міток засновані на їх додатковому опромінюванні УФ випромінюванням.
5. Досліджено процеси запису голографічних ідентифікаційних позначок (водяних знаків) на інформаційну зону компакт-дисків за технологією "dot-matrix" та визначено співвідношення між рівнями експонування шару фоторезисту при записі інформаційного блоку та водяних знаків. Значення рівня експозиції при записі водяних знаків повинно становити не більше (8-10)% рівня експозиції в зоні запису інформаційного блоку для забезпечення безпомилкового відтворення інформації.
6. Визначено можливості використання забарвлення підкладок для ідентифікації партій компакт-дисків.
7. Визначено технологію нанесення об'ємних захисних елементів для ідентифікації компакт-дисків.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: водяний знак, оптичне зчитування, компакт-диск, ідентифікація, захисний елемент