IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Шифр, роки виконання

Найменування науково-дослідної роботи

Науковий керівник

«ТРАНСФЕР»

(2018 –2022)

«Розробити методи отримання, обробки та застосування знань різної природи при підтримці прийняття рішень у соціотехнічних системах»

В.В. Циганок

«Субмікрон»

(2017 –2021)

« Розробити технологію довгострокового зберігання даних з використанням методів субмікронної літографії»

В.В. Петров

«LIVE – 2017»

(2017 –2021)

«Розробити механізми підвищення живучості для забезпечення функціональної стійкості систем організаційного управління об’єктів критичних інфраструктур»

О.Г. Додонов

«Навігатор»

(2016–2020)

« Розробити та дослідити моделі предметних областей при формуванні баз знань і забезпеченні семантичного пошуку»

Д.B. Ланде

«Аналітика-2016»

(2016–2020)

«Розробити методи управління інформаційно-аналітичною діяльністю при використанні інформаційних ресурсів комп’ютерних мереж»

О.Г. Додонов

«Спектр»

(2016–2018)

«Створити комплексну технологію виготовлення мікропризмових оптичних структур зі зменшеним хроматизмом та підвищеним світлоповертанням »

В.В. Петров

"Візир"

(2016–2020)

«Розробити та дослідити методи оперативної обробки та аналізу сцен на поточних зображеннях в системах моніторингу від різнотипних датчиків зовнішньої інформації»

В.В. Петров

"Нанокод"

(2014-2018)

«Дослідити та розробити методи створення високоефективних систем фокусування оптичного випромінювання та обробки зображень на основі інтегральної і дифракційної оптики»

А.А. Крючин

"Тренд"

(2014-2018)

«Розробити та дослідити методи розширеного пошуку інноваційних напрямків розвитку з використанням баз даних реферативної інформації»

А.А. Крючин

«УЗОР-2014»

(2014-2018)

«Дослідити та розробити технології комп‘ютерного моделювання систем керування знаннями при проведенні аналітичної діяльності»

О.Г. Додонов

«Нановимір»

(2014-2018)

«Розробити і дослідити методи цифрової лазерної інтерферометрії для геофізичних вимірювань»

В.В. Петров